Българинът е единственият човек, който се връща от болничен с тен. На този феномен ставаме свидетели всяко лято, поради простата причина, че отпуските не винаги стигат, за да си починем пълноценно или просто защото понякога е по-лесно да вземем болничен.

Повечето хора имат познат лекар, за който не е проблем да им подпише болничния лист, но малко от тези хора са запознати с правата си и задълженията си поркай ползването на болничен.

Лятото е към края си, което означава, че сезона на настинките и вирусите чука на вратата. През есента много голям процент от болничните са поради наличието на здравословно неразположение, а не защото не ни се прибира от морето.

В тази статия ще разгледаме обстоятелствата около ползването на болничен, които са от съществено значение както за служителите, така и за работодателите.

Кога имаме право на болничен

Важно е да уточним в какви ситуации един служител има право да ползва болничен. Освен в моментите на здравословно неразположение, което е причина за временна неработоспособност, служителите на трудов договор имат право на болничен в следните случаи:

  • При трудова злополука;
  • За санитарно-курортно лечение;
  • За належащ медицински преглед;
  • За изследвания;
  • При полагане на грижи за болен член от семейството;
  • При придружаване на болен член от семейството на преглед.

Медицинското лице, което издава болничния решава с каква продължителност да е той спрямо здравословното състояние или събитието, заради което се издава болничния.

Според наредбата за медицинска експертиза, лекуващият лекар или зъболекар има право да издаде болничен за период от 14 непрекъснати календарни дни или най-много 40 дни за една година.

В случаите, в които служителят има заболяване, което изисква по-дълго възстановяване трябва да се яви пред Лекарската консултативна комисия, която има право да удължи болничния с още 30 непрекъснати дни.

Кой е отговорен за изплащане на болничния 

Първо искаме да уточним, че за да имате право да използвате болничен трябва да имате сключен трудов договор между вас и вашия работодател, по който да бъдете осигурен. Това е много важно, защото първите 3 дни от болничния се заплащат от работодателя в размер на 70% от брутното дневно възнаграждение посочено в трудовия договор.

Следващите дни от болничния се заплащат от НОИ в размер на 80% от размер на сумата, която се заплаща за един работен ден. Тук е важно да отбележим, че НОИ изплаща сумите за временна неработоспособност само за работни дни като не включва събота и неделя или официалните празници. Изключения може да има ако служителите работят на смени и на индивидуален график, в които се предвижда заетост на официални празници.

Сумите за ползването на болничен не се изплащат веднага. След като болничния е предаден от служителя, работодателя трябва да предаде болничния към НОИ до 10-то число на следващия месец, а вие ще получите сумите в срок от 10 работни дни след датата на предаване.