Добрата работа невинаги ни се отплаща, така както сме си представяли. Специалисти по мениджмънта и експерти човешки ресурси споделят „публичната тайна“, която изглежда, че не всички работници и служители знаят – възможно е да се окажеш твърде добър в работата си. Най-интересното е, че това да постигаш повече, отколкото се очаква, може да се окаже в ущърб на кариерното ти развитие, отклонявайки съществено професионалната траектория на успеха.

Това доста противоречи на представите за получаването на заслужена награда за съвестно свършената работа. Ето и няколко конкретни въплъщения на обратния ефект на прекалено доброто справяне на работното място.

Повишението може да се окаже загуба на ултраефективен работник

Някои ръководители на фирми не са склонни да повишат или да възложат различни отговорности на високопроизводителен работник, тъй като той постига много повече от очакваното на настоящата позиция. А това го прави ценен и изгоден актив, с който трудно биха се разделили, възлагайки му нови функции с идеята да му осигурят по-добро кариерно развитие.

Изкачването по професионалната стълбица изглежда като риск за работодателя – дали свръхпроизводителния служител ще продължи да е така ефективен на новата позиция? А кой ще заеме неговото място?

Колегите може да те възприемат за заплаха

Нормалната работна среда изисква поддържането на здравословни взаимодействия между всички членове на екипа. Когато един от тях се отличава с по-висока ефективност, се появява и опасност от това да стане мишена. Ефектът е изследван още през 1948 г., когато социологическо проучване открива, че изключителната производителност на малцинство работници във фабрика е довела до опити за подкопаването на работата им от техните колеги пред ръководството.

Това не е правило, но вероятността колегите ти да се опитват да намерят фини начини да саботират работата или репутацията ти, за да изглеждат те по-добре в очите на мениджърите въобще не е изключена.

Парализа на перфекционизма

Често хората, които предлагат по-добре свършена работа, отколкото се очаква, се стремят към съвършенство във всичко, което правят. Това е положителна черта, но прекомерният стремеж към перфектност може да доведе до парализа – вникване в прекалена дълбочина, изследване на най-подробни детайли и забавяне.

Перфекционистът ще свърши работата отлично във всеки детайл, но може да се наложи точно заради това забавяне да се занимава с фирмени дела извън работно време.

Преработване и прегряване на работното място

Бърнаутът е естествена последица, затова и я оставих за черешка на тортата. Отличното справяне с досегашната работа обикновено води до добавяне на още отговорности и задачи в рамките на същата кариерна позиция. Ако се справяте значително по-бързо от колегите ви, е твърде вероятно вашата „ставка“ да се увеличи. А повечето натоварване може да не е непременно свързано с професионален растеж.

В крайна сметка свръхпроизводителността се свежда до дисфункции в организацията. Затова успешните компании адаптират сензитивност спрямо индикациите за преработване на талантливите служители и предприемат действия не само за ограничаване на натоварването, но и за осигуряване на съответна на усилията кариерна траектория.