ЕК и ЕЦБ проучват възможностите за създаване на „цифрово евро“, с което да се преодолеят затрудненията при плащанията в брой. Въпреки че 60% от европейските граждани предпочитат да се запазят плащанията в брой, въвеждането на цифрова валута ще улесни много от тях, които ежедневно теглят пари от банкоматите.

Данни на ЕК съобщават, че в някои държави членки на еврозоната има затруднения при плащанията в брой поради факта, че много банки затварят физическите си клонове и офиси, от където най-често могат да се изтеглят парите.

В тази връзка ЕК предлага въвеждането на цифрово евро, но и запазването на парите в брой. Ако се одобри подобна валута се предвиждат използването ѝ за онлайн плащания и прехвърлянето на суми от устройство на устройство без нуждата от интернет връзка. 

Ако цифровото евро се приеме като валута в Европа, ще бъде изискано от всички лица упражняващи търговска дейност да започнат да го използват.

Необходимостта на въвеждането на единна дигитална валута е ключово за постигане на финансова стабилност и максимално улесняване на транзакциите. Подобен ход би изравнил платежните системи, които се използват в Европейските държави с високонапредналите американски и китайски компании за електронни разплащания.

Как ще се използва дигиталното евро

Най-просто казано тази валута ще е изградена на принципа на блокчейна подобно на криптовалутите. Идеята е да се даде възможност за бързи и лесни плащания на територията на цялата еврозона.

Валутата ще се използва по същия начин като пари в брой с единствената разлика, че портфейлът ви няма да е физически, а дигитален.

Единствената разлика между цифровия портфейл и дебитната карта е, че портфейлът не изисква да имате сметка в определена банка. Това освобождава хората от плащане на такси за обслужване.

Какви са положителните и отрицателните страни на цифровата валута

За въвеждането на дигиталното евро има един особено силен аргумент. Това е осигуряването на гражданите със сигурни пари на централната банка. До сега повечето парични средства се притежават в брой.

Това, което бъди недоверие в сигурността на цифровото евро е пряката връзка между потребителите и централната банка. При използването на цифрова валута се прескачат услугите на търговските банки, което ще намалее размера на депозитите, с които те разполагат. Това от своя страна ще доведе до намаляване на ликвидността и е възможно да се отрази на възможността за отпускане на кредити.

За да се избегне това се обсъжда определяне на таван – определена сума, която не може да се надвишава като налична в цифрово евро.

От Европейската онлайн банка Ен26 се опасяват, че дигиталната валута може да увеличи риска от нарушаване на защитата на личните данни.