Възможно е устройства с изкуствен интелект да се превърнат в следващото поколение бавачки само след десетилетие. Предишните поколения родители разчитаха на телевизията и видеоигрите да занимават техните деца като те отменят други задачи. В близкото бъдеще се очаква тази роля да бъде поета от AI бавачките.

Предвижда се разработването на играчки с изкуствен интелект, които да реагират по персонализиран начин на гукането на детето и да отговорят на въпросите му. Друга иновация ще са компютърно програмиране бавачки, които никога не се изморяват да четат една и съща книга могат да отменят родителите в приспиването на децата им.

Усъвършенствани версии на Alexa биха могли да пеят любими песни, да играят игри или успяват да дадат обяснение за детския плач.

Основната цел на тези технологии от близкото бъдеще е да занимават децата, за да може по този начин родителите да спестя време, в което да обърнат внимание на други задачи.

Има ли за какво да се тревожим

Разбира се, че има. Основното притеснение за развиването на тези технологии е възможността на AI да имитира човешко поведение. Това може значително да повлияе на възприятието на децата за заобикалящия ги свят и преживяванията им в него.

Дейна Съскинд - директор на Център за ранно учене и обществено здраве и основател на програмата за педиатрични кохлеарни импланти към Университета в Чикаго, споделя мнението си по темата в списание The Wall Street Journal. Според нея толкова ранната среща с изкуствен интелект на невръстни деца може да промени по неочакван и непредвидим начин техния мозък, който търпи важно развитие през първите години от живота ни.

През първите години от живота на един човек около един милион нови невронни връзки се оформят всяка секунда в мозъка му. Правилното развитие на човешкия мозък в ранна детска възраст изисква двупосочен процес на комуникация. Това е абсолютно естествен процес, който възниква между родителя и детето и развива в децата когнитивни и емоционални умения.

Според Дейна Съскинд нито образователните детски канали, нито класическата музика може да се сравни с действието от двупосочното общуване за развитието на детския мозък.

Какво ще могат новите AI бавачки

Тези нови устройства ще бъдат създадени по образец на хората според принципа на човешкия мозък Те се състоят от невронни мрежи и със сложни взаимовръзки, изграденни от огромни обеми данни. Следователно AI бавачките ще могат да комуникират с децата и да дават отговори на техните въпроси и нужди.

Въпреки това към развитието и използването на подобни технологии трябва да се пристъпва внимателно. Те са способни да изграждат архитектура на човешкия мозък, което би могло да крие своите опасности.