Създаден е нов изкуствен интелект, който ще може да анализира човешките емоции. Това е Emotion Artificial Intelligence – EAI и представлява технология, която разкодира чувствата ни чрез едва доловими движения на лицето, след което ги превръща в измерими данни.

Според хората, които се занимават с разработване на подобно софтуери, изкуствения интелект може да разпознава различни емоции. По този начин изкуствения интелект може да ни помогне да разпознаем емоциите си, дори когато ние самите не ги осъзнаваме.

EAI може да се използва като маркетингов инструмент за търговски приложения, а също така и на работното място. По този начин може да се разпознават емоционалните състояния на служителите, което да помогне за повишаване на производителността и да подобри вземането на решения при подбора на персонал.

Какви са съмненията и предизвикателствата относно EAI

Някои експерти от областта на MIT поставят под въпрос научната основа не технологията на изкуствения интелект, който анализира емоциите. Те имат съмнения за способността ѝ да интерпретира човешките емоции само чрез информация от изражението на лицето.

Разработването на подобен на EAI софтуер започва още през 90-те години на миналия век. Технологичния напредък ускорява развитието на тези софтуери. Днес механизма на изкуствения интелект за анализ на чувствата разчита на алгоритми и обширен набор от данни за обучение.

Как може да се използва изкуствения интелект за проследяване на емоции

Подобни показатели са използвани за наблюдение на жизнени показатели като дишане, сърдечен ритъм и поза на тялото. Тези технологии имат много приложения, които варират между идентифициране на потенциални измами на потенциални измами до диагностициране на депресия или оценяване на ангажираността на учениците при дистанционно обучение.

Някои компании използват този инструмент, за да следят служителите си без тяхно знание и да определят дали са стресирани или депресирани.

През 2019 година EAI технология, която се използва за безпристрастна оценка на кандидати по време на видеоинтервюта става обект на критика. Подадена е жалба в Електронния център за информация за поверителността, в която се твърди, че има наличие на нелоялни и измамни практики. Основният довод е, че няма доказателства, че технологията прави точно това, което се твърди от компанията.

В част от посочените доказателства се споменава също и потенциалната пристрастност на изкуствения интелект към жени, цветнокожи и лица с неврологични различия. Това поставя пос въпрос надеждността на изкуствения интелект за взимане на решения.

Много от служителите подложени на анализ на емоциите не знаят за това. Причината е, че не съществува никакво изискване работодателя да информира служителите си за извършването на подобни анализи.