Настоящата публикация акцентира върху хипотезите на изплащане на обезщетение на работника или служителя от работодателя при прекратяване на трудовите правоотношения. Кои са тези случаи и какъв е конкретният срок за изплащане на обезщетение при прекратяване на трудов договор за всеки един от тях споделяме в следващите редове.

Кога се дължи обезщетение при прекратяване на трудов договор

Няколко са случаите, в които се поражда необходимостта от компенсиране на служителя от страна на работодателя при прекратяване на отношенията. Ето и най-масовите от тях.

Обезщетение при неспазен срок на предизвестието за прекратяване на трудов договор

Работникът има право на обезщетение, ако работодателят не спази срока на предизвестието и го освободи от длъжността му по този ред, без предизвестие.

Дължи се обезщетение и в някои конкретни хипотези на прекратяване без предизвестие от страна на работника, като те са изложени в разпоредбата на чл. 221 от КТ, информират от SBKLaw.bg.

Обезщетение за неизползваната платена годишна отпуска

Ако работникът не е използвал целия ПГО, който е имал право да ползва, работодателят е длъжен при прекратяването на трудовия договор да го обезщети за това.

Обезщетение при съкращения в щата и закриване на предприятието

Няколко са обстоятелствата, които попадат в обхвата на хипотезата, може да се запознаете с тях в чл. 222, ал. 1 на КТ.

  • Обезщетение при прекратяване на трудовия договор поради болест;
  • Обезщетение при пенсиониране;
  • При незаконно уволнение;
  • Прекратяване на договора от работодателя срещу договорено обезщетяване.

За какъв период се изплаща обезщетение при прекратяване на трудов договор

След разглеждане на въпроса в кои случаи на прекратяване на трудовия договор се дължи обезщетение, най-важният въпрос, който човек е нормално да си зададе е за какъв срок се дължи това обезщетение, тъй като той касае пряко неговия размер.

При неспазено предизвестие, срокът, за който се дължи компенсацията е за срока на предизвестието. Т. е. ако неспазената част е например 20 дни, дължи се обезщетение за такъв срок.

Относимият срок за изплащане на обезщетение при прекратяване на трудов договор в хипотезата на съкращения, за който се начислява компенсацията е времето, в което работникът е бил без работа. Срокът обаче не може да надвиши един месец.

В хипотезата на прекратяване поради болест – 2 месеца; пенсиониране – 2 или 6 месеца; незаконно уволнение – за времето на оставане без работа, до 6 месеца.

В хипотезата на прекратяване срещу уговорено обезщетение то е в размер на 4 брутни заплати. Самото обезщетение е необходимо да се изплати в срок 1 месец от прекратяването на договора.

Търсите правно съдействие по трудови въпроси? SBKLaw.bg разполагат с необходимите компетенции, за да ви помогнат.