Лято 2023 ще протече по един различен начин за всички непълнолетни, които до този момент свободно са употребявали райски газ. Вчера парламентът гласува за или против забраната за продажба на райски газ на непълнолетни лица и употребата му в закрити помещения.

Не се очакваше друго освен единодушното приемане на забраната на първо и второ четене.

Забраната включва продажбата на диазотен оксид на лица под 18-годишна възраст от физически или онлайн източници. В закона е предвидено забраната да влиза в сила на територията на определени места като детски градини, заведения, училища, ученически общежития, лечебни заведения, на мероприятия и на закрити обществени места.

Изключение за продажбата на райски газ може да има само по медицински причини и за хранително-вкусовата промишленост. Това предложи Константин Ангелов депутат от коалицията ГЕРБ-СДС.

Глоби за нарушаване на закона

Предвидени са глоби и санкции за нарушаване на приетия закон. В административната разпоредба е предвидено размера на глобата да е от 800 до 1500 лв за физически лица. За повторно нарушаване на закона лицата ще се глобяват да заплатят сума между 1500 и 3000 лв.

Предвидени са парични санкции и за юридическите лица, които нарушават закона. В тази случаи ще се налага имуществена глоба на едноличните търговци и юридическите лица, които извършват нарушението. Предвиденият размер на паричната санкция е от 3000 до 6000 лв при първо провинение. За повторно извършване на нарушението в закона се предвижда налагането на глоба между 5000 и 12 000 лв.

Как се стигна до забраната за употреба на райски газ

Не са единични случаите, в които тийнейджъри прекаляват с взимането на балони с райски газ. Това не се случва само по дискотеките и площадките, но и преди или по време на учебните занятия.

Според педиатрите райският газ е особено опасен, когато се смеси с алкохол или наркотици. Много родители на тийнейджъри не могат да се справят с разпространението на райски газ сред децата им сами, колкото и да им се иска.

Това доведе до подаване на множество жалби от родители до омбудсмана Диана Ковачева. Тя внесе предложение за забраната за продажба на райски газ на непълнолетни лица. Здравната комисия гласува предложението на омбудсмана.

Това е доказателство, че употребата на райски газ сред младите хора се приема като сериозен проблем, с който обществото не можа да се справи само́. Затова се търсят законови мерки, които да се въведат от съответните органи, за да се предотврати продажбата и разпространението на диазотен оксид.

Последиците от прекомерната употреба на веществото могат да са много. Райският газ създава нереална и замъглена преценка за случващото се, което може да се превърне в причина за инциденти или да доведе до силен световъртеж и гадене.

След предприемането на законови мерки, Диана Ковачева настоя и за създаването и разпространението на информационна кампания, в която да вземат участие образователни институции, родители, лекари и други свързани с проблема лица.