Езиковото развитие е важна част от развитието на всяко едно дете. Това, разбира се, важи и за децата с аутизъм, но е важно да се има предвид, че при тях това може да бъде по-сложен процес с повече вариации.

 

Децата с разстройства от аутистичния спектър често показват забавяне или най-малкото различен модел на езиково развитие в сравнение с типично развиващите се деца.

Разнообразие в езиковото развитие

Едно от основните характеристики на аутизма е голямото разнообразие в проявите и развитието на децата с този диагноза.

 

Някои деца аутисти проговарят сравнително рано, изпреварвайки своите връстници, като развиват заедно с това и богат речников запас.

 

Всъщото време, при други деца може да има значителни затруднения и забавяния в езиковото развитие.

 

В редки случаи дори е възможно някои деца никога да не развият говорим език и да използват алтернативни методи за комуникация, като жестове, изображения или технологии за подпомагане на комуникацията.

Кога обикновено проговарят децата аутисти

Няма единен отговор на въпроса кога проговарят децата аутисти, защото това зависи от множество индивидуални фактори.

 

Средно, типично развиващите се деца започват да казват своите първи думи около 12-месечна възраст и използват прости изречения около 2-годишна възраст. При децата с аутизъм обаче, този процес може да се забави значително.

 

Изследванията показват, че някои деца с аутизъм могат да проговорят на 2-3-годишна възраст, но други могат да започнат да използват думи значително по-късно.

 

В някои случаи, децата с аутизъм могат да имат резистентност към развитие на говорим език и може да не използват думи до 4-5-годишна възраст или дори по-късно.

Фактори, които влияят на езиковото развитие

Нивото на аутистични симптоми е един от факторите, които определят кога ще проговори детето с аутизъм.

 

Децата с по-леки форми на аутизъм (например, тези с високофункционален аутизъм или синдром на Аспергер) често развиват говорим език по-рано и по-лесно в сравнение с деца с по-тежки форми на аутизъм.

 

Интелектуалните способности също имат своята роля. Децата с аутизъм, също както и останалите деца, могат да имат по-високи или по-ниски интелектуални способности.

 

Съответно, децата с по-високо ниво на интелектуални способности обикновено проговарят по-рано и развиват по-сложен речник в сравнение с децата с интелектуални затруднения.

 

Ранната и интензивна интервенция, която включва логопедична терапия и други форми на езиково подпомагане, може значително да подобри шансовете за развитие на говорим език при децата с аутизъм.

 

Разбира се, подкрепящата и стимулираща среда, в която детето има много възможности за общуване и езиково взаимодействие, може също да подпомогне развитието на езиковите умения.

Как да подпомогнем езиковото развитие на деца аутисти

Подпомагането на езиковото развитие на децата аутисти изисква търпение, разбиране и подходящи стратегии. Много важна роля играят следните 5 фактора:

1-во: Ранна диагноза и интервенция

Колкото по-рано се диагностицира аутизмът и започне терапията, толкова по-добри са шансовете за развитие на езиковите умения при едно дете. Логопедичната терапия и специализираните програми за ранна интервенция могат да бъдат изключително полезни;

2-ро: Използване на алтернативни методи за комуникация

Ако детето има значителни затруднения с говоримия език, използването на алтернативни методи като жестове, изображения или комуникационни устройства може да му помогне да изразява своите нужди и желания;

3-то: Стимулиране на социалното взаимодействие

Насърчавайте детето да участва в социални ситуации, където може да общува с други деца и възрастни. Това може да включва игри, занимания и други дейности, които насърчават комуникацията. Много често това изиграва важна роля, тъй като ние, хората, сме социални същества и дейностите в група несъзнателно ни карат да имитираме и повтаряме жестове, изрази и мимики, което може да е много ценно за децата с аутизъм;

4-то: Работа с логопед

Професионалната помощ от логопед е един от факторите, които имат съществено значение за подобряване на езиковите умения. Логопедите могат да използват различни техники и стратегии, за да подпомогнат развитието на речта и комуникацията;

5-то: Създаване на стимулираща среда

Важен фактор е осигуряването на детето на много възможности за езиково взаимодействие и изразяване. Четете му книги, разговаряйте с него, играйте с него и насърчавайте използването на езика в ежедневните дейности.