Цените на потребителските стоки винаги ще са актуална тема в страната ни. За българина цените на стоките, услугите или горивата винаги ще са високи без значение какво показват сравненията с други европейски държави.

Въпреки това в важно да се информираме за процентите на инфлация и цените в други държави от континента, за да си кажем, „Ето, че можеше и да е по-скъпо“. Разбира се, след такова сравнение трябва да съпоставим и покупателната способност на населението, но това може да е материал за друга статия.

Следва да разгледаме къде се нарежда България в картинката с равнището на цените и да видим в кои сектори има най-голямо увеличение.

Цените в България остават сред най-ниските за ЕС

Това не е лъжа, замазване на очите или измислица. България все още е в дъното на класацията за високи цени спрямо държави от съюза като Дания, Германия и Франция. Въпреки че някои стоки в изброените държави могат да се намерят на по-достъпни цени, като цяло цените в държавата не могат още да догонят тези в по-икономическо стабилните държави в Европа.

Някои храни като месото, млякото, яйцата се предлагат в страната ни на много по-високи цени за средните за ЕС. Цените на услугите и алкохола обаче са изключително достъпни спрямо тези е по-големите европейски държави, което успява да уравновеси везните.

По последни данни от април 2023 инфлацията в страната е 11,6%. Въпреки този голям процент цените на потребителските стоки остават ниски спрямо средните за Европейския съюз. Дори и този факт да е на лице много домакинства изпитват тежест при разпределяне на доходите си, което най-силно се отразява на потреблението.

В кои държави от ЕС е най-скъпо

Най-високи нива на цените са отчетени в Дания, Ирландия и Люксембург. Това показват данни на Евростат. В края на класацията с цени по-ниски от средните за ЕС са Румъния, България и Полша. В някои сектори се наблюдава разместване на държавите с най-високи цени. Това главно се дължи на различното данъчно облагане на продуктите във всяка една държава.

Едно е общо за всички държави в съюза – нивата на инфлация продължават да се покачват.

Цените на горивата това лято няма да се покачват

От Българската петролна и газова асоциация прогнозират, че цените на бензина и дизела ще останат непроменени това лято. Според тях не се очаква поскъпване на метана и газта поне до есента. Данните сочат, че цените на горивата в България остават едни от най-ниските в Европейския съюз.