Възнаграждението на учителите да стане 125 на сто от средната работна заплата за страната искат синдикатите в областта на образованието. Това е част от петте им изисквания по отношение на държавното управление, които бяха заявени с протестна готовност тези дни, с наближаването на седмицата за внасяне на новия бюджет.

В проекта за бюджет 2023 г. е заложено търсеното увеличение

Миналата седмица на официален брифинг финансовият министър Асен Василев съобщи какви са основните точки, заложени в проекта за бюджет 2023. Макар и като цяло средствата за пенсии и за заплати да не са променени, все пак са планирани увеличения в няколко сектора. Сред тях е и секторът на образованието.

В проектозакона е предвидено заплатата на учителите да стане 125% от средната за страната.

Предвидено е и увеличение на заплатите на асистентите във висшите учебни заведения.

Планира се бюджетът да бъде внесен за обсъждане и гласуване в парламента през първата работна седмица на юли. Целта е да бъде приет до края на месеца и да влезе в сила от 1-во число на август.

Какво още искат образователните синдикати

Синдикатите в образованието поставиха искане трудовите договори на т. нар. образователни медиатори да бъдат постоянни. Търси се също тяхното възнаграждение да се равнява на 85 на сто от учителското.

До момента медиаторите в образованието се назначават по национална програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“. Нейната сила обаче се разпростира до края на 2023 г., когато действието ѝ се прекратява. Затова и специалистите се назначават на срочни трудови договори, което не им дава достатъчна сигурност. Освен това законът ограничава сключването на срочен трудов договор за една и съща работа.

Другото официално заявено искане е като да се увеличат разходите в сферата на образованието като цяло. Предложено е в близък срок разходите да се запазят както досега – 4.5% от брутния вътрешен продукт, а в дългосрочен аспект да заемат 6% от него.

Заявено е и желание за подобряване на материалната база на училищата, което синдикатите изчисляват, че би струвало 200 милиона лева.

Национална стачка, в случай че образованието остане „недофинансирано“

Предната седмица бе изразена готовност за протест, който да включва, ако е необходимо и незавършване на учебната година документално, незапочване на новата или обявяване на нова национална стачка, наподобяваща тази през 2007 г.

Д-р Юлиян Петров, който е член на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ недвусмислено заяви:

„Надяваме се не само парите за учителски заплати, а като цяло парите за образование да бъдат повече. И настояваме категорично за 125% заплати над средна брутна заплата за страната.“

Министърът на образованието и науката, проф. Галин Цоков, сподели, че е поставен диалог с Министерството на финансите по отделни пера, отговарящи на конкретни увеличения, включително на студентски и докторантски стипендии и студентски общежития.