Европейският парламент направи ключова стъпка към приемането на екологични правила за автомобилите. Новият стандарт се нарича Евро-7 и трябва да замени Евро-6 – предишният стандарт, който определи максималните допустими нива на замърсяване, което е в следствие от използването на превозни средства.

В Евро-7 за първи път е заложено регулирането на отделянето на микропластмаси от гумите както и на частици от спирачната система. Това са два източника на замърсяване, които превозните средства ще отделят, дори след като напълно се премине към електрическо задвижване.

Във връзка е електрическите автомобили в Евро-7 се посочва изискване свързано с живота на тяхната батерия.

Критики от автомобилната индустрия

Проекта среща съпротива в някои европейски държави с традиции в производството на автомобили. Държави като Италия и Чехия, които имат много автомобилни заводи критикуват някои от мерките предвидени в стандарта Евро-7. Тяхната позиция се обединява около това, че въвеждането на новите мерки ще доведе до много големи допълнителни разходи, които могат вместо това да бъдат инвестирани в прехода на към електрическа мобилност.

Преди вота за приемането на стандарта, някои европейски депутати с прогресивни виждания защитиха проекта и подкрепиха мнението си с факта, че влошеното качество на въздуха убива по 70 000 души годишно.

Опозицията, която е представена от депутати с консервативни и либерални възгледи посочи, че цената за въвеждането на този стандарт ще бъде платена от крайните потребители.

Резултатът от излагането на двете позиции доведе до отслабване на ограниченията на по отношение на замърсяването с азотен оксид от камионите. Другият стандарт наложен в Евро-7 във връзка с гумите на превозните средства и отделяните от тях частици се приравни с методологията на ООН, което означава, че ще останат нерегулирани до 2035 година.

От Европейската комисия поискаха въвеждането на Евро-7 да се случи през 2025 година за леки автомобили и през 2027 година за камиони, но евродепутатите гласуваха и приема стандартът да влезе три години след като законодателството свързано в него влезе в сила.

За сега това отлагане задоволява големите производители, за които въвеждането на мерките от Евро-7 ще струва скъпо.

Това, което предстои е обсъждане с участието на ЕК и националните правителства, с което да се реши окончателната форма на мерките. Някои национални правителства вече гласуваха за смекчаване на мерките заложени в Евро-7 до нива, които са много сходни до тези с лимитите заложени в Евро-6.

Ако новият стандарт се приеме може да се очаква насърчаване на гражданите за закупуване на електрически превозни средства, които отговарят на определени критерии.