Пандемията доведе до забележителна трансформация на бизнес процесите. За да се адаптират, организациите внедриха цифрови технологии в безпрецедентен обем и с рекордна скорост.

Фирмите ускориха дигитализацията на комуникацията с клиенти, взаимодействията във веригата на доставки и вътрешните операции с три до четири години. В резултат на това тяхното внедряване на цифрови продукти се ускори с невероятните седем години.

Вълните от тази драматична трансформация продължават да отекват в организациите. В резултат на това пейзажът на разплащанията най-накрая претърпява някои отдавна належащи промени.

Разплащанията между бизнеса (Business-to-business - B2B) имаха остра нужда от надграждане и пандемията послужи само като лупа, пише за Forbes Рохит Гупта, главен изпълнителен директор и съосновател на Auditoria.AI, пионер в решенията за автоматизация, управлявани от изкуствен интелект, за корпоративни финанси.

Ситуацията с B2B разплащанията

Традиционно корпорациите са предпазливи по отношение на промяната на своите платежни системи, позовавайки се както на опасения за поверителността, така и за сигурността, а и на всеобща липса на търсене. Редица фирми все още разчитат на физически методи на разплащане.

С навлизането във виртуалния свят B2B организациите са принудени да се справят с остарели системи за плащане, които вече не работят в цифровата ера. Фирмите вече изискват повече опции за плащане и по-бърза обработка от своите платежни системи. Удобството стана ключово.

Съвременните B2B разплащания трябва да функционират подобно на потребителските трансакции: да бъдат мигновени, лесни и безпроблемни. Значителният напредък в онлайн сигурността и поверителността, тъй като те са свързани с електронната търговия и електронните плащания, помага за облекчаване на много от опасенията, които бизнесът изпитваше в миналото.

Глобализация на цифровите методи за разплащане

Миграцията от традиционна към онлайн търговия продължава да набира скорост. Затова и опциите за разплащане трябва да последват този пример.

Бизнес потребителите изискват подкрепа за безконтактните трансакции, които нараснаха с 41% през 2020 г. В днешния свързан свят има необходимост и от глобално фокусирани опции за безконтактно плащане.

Това търсене все още се забавя от остарели и бавни системи. Технологиите започнат да преодоляват тази празнина чрез създаването на онлайн приложения за по-безпроблемен и незабавен трансфер на средства.

Въпреки че може да има такси за изчисляване на валутни курсове, дигитални портфейли и други опции за плащане при електронна търговия, те са по-рентабилни от кредитните карти. Освен това, позволяват прехвърлянето на пари много по-бързо от други методи.

Тъй като технологиите продължават да си проправят път в сферата на разплащанията, машинното обучение и изкуственият интелект (AI) ще разширят границите на финансите, създавайки много по-равнопоставени условия по целия свят.