Аутизмът е вид разстройство на социалното развитие, което се характеризира богата палитра от симптоми.

Основните се изразяват с това, че се срещат трудности в социалното взаимодействие и комуникацията, като се наблюдават и характерни повтарящи се действия.

Важно е родителите и настойниците да са наясно с признаците на аутизъм, за да могат да търсят ранна диагностика и намеса.

Ранното разпознаване и работата с професионалисти могат да помогнат на децата да постигнат по-добри резултати и да развият необходимите умения за живота.

1-ви признак: Забавяне в развитието на речта

Едно от първите неща, които родителите могат да забележат, е забавянето в развитието на речта. Деца с аутизъм може да не говорят или да имат ограничен речник за възрастта си. Те също могат да не отговарят на своето име или на обикновени въпроси и молби от близките си.

2-ри признак: Ограничен очен контакт

Ограниченият или липсващ очен контакт е чест признак за аутизъм. Децата може да избягват да гледат в очите другите или да правят това за много кратки периоди от време.

3-ти признак: Липса на социално взаимодействие

Децата с аутизъм често имат трудности със социалното взаимодействие. Те може да не проявяват интерес към игри с други деца, да не разбират масово използвани социални знаци и да предпочитат да играят сами.

4-ти признак: Повтарящи се движения

Повтарящите се движения на ръцете, въртене, люлеене и други подобни, са често срещани при децата с аутизъм. Тези поведения могат да служат като начин за самоуспокояване или за справяне със стреса.

5-ти признак: Фиксация върху определени теми или обекти

Децата с аутизъм могат да проявяват интензивен интерес към една или две определени теми или обекти, често обсъждайки ги или занимавайки се с тях продължително време. Този фокус може да бъде изключително непропорционален спрямо други интереси или дейности.

6-ти признак: Чувствителност към сензорни възприятия

Много деца с аутизъм имат необичайни реакции към сензорни стимули, като звуци, светлина, текстури или миризми. Те може да бъдат свръхчувствителни или недостатъчно чувствителни към тези стимули. От друга страна, понякога децата с аутизъм могат да изпитат психическо облекчение и успокоение дори и само при допир до харесвана от тях материя, например текстила на любима играчка.

7-ти признак: Затруднения в социализирането

Децата с аутизъм често имат затруднения да имитират действията на другите, като игра с играчки, ролеви игри или ежедневни дейности. Те може да не разбират или да не проявяват интерес към подражанието на околните.

8-ми признак: Проблеми с проявата на внимание 

Способността да се постави фокус върху даден обект или събитие може да е много трудно при децата с аутизъм. Те може да имат затруднения да следват погледа или жестовете на други хора. 

9-ти признак: Липса на емоционална реципрочност

Децата с аутизъм може да изглеждат безразлични към емоциите на другите хора, тъй като при тях не са развити този вид социални умения, които карат другите деца да отговарят на усмивки, да реагират на плач или на други прояви на емоции.

10-ти признак: Затруднения в разбирането на социални правила

Децата с аутизъм често имат сериозни затруднения в разбирането на социални правила и не знаят как да отговорят на очакванията към тях. Те може да не разбират какво е подходящо за тях поведение в различни ситуации и често не могат да се адаптират към променящи се социални условия.

Разпознаването на проблема е първата стъпка

Разпознаването на признаците на аутизъм може да бъде първата стъпка към предоставянето на необходимата помощ и подкрепа за децата, страдащи от това състояние.

Важно е родителите да бъдат наблюдателни и да търсят професионален съвет, ако забележат някой от тези признаци в поведението на своето дете.

Ранната намеса може да доведе до значителна разлика в развитието и качеството на живот на децата с аутизъм в бъдеще, като е възможно те да придобият всички нужни им умения за да живеят напълно нормален живот.