През последните дни все по-често се обсъжда темата за въвеждането на 4-дневна работна седмица в България. По този въпрос беше проведено проучване на пазара на труда, подготвено от специалисти по човешките ресурси. 

Резултатите от проучването показват, че 44% от българите взели участие в него подкрепят работната седмица по модела 4 дни по 10 работни часа на ден. Над 2000 служители са изразили своето мнение. Един служител на всеки 10 подкрепя досегашната дължина на работната седмица - 5  дни по 8 часа. 

⅓ от участниците в проучването предлагат още по-интересен вариант 3 работни дни, в които да се работи по 12 часа.

Смяната на продължителността на работната седмица ще се отрази много на бизнеса. Според експерти това промяната ще е положителна. Увеличаване на времето за почивка ще помогне на служителите да бъдат по-отпочинали и по-продуктивни през работно време. 

Дори и според Кодекса на труда в България продължителността на работната седмица да е 5 дни по 8 часа, някои малки и големи частни фирми в страната си позволяват да експериментират. Например за някои бизнеси работната седмица приключва в петък в 15 часа, а други позволяват на служителите си да работят по-често от вкъщи. 

Къде 4-дневната работна седмица вече е факт и дава положителни резултати 

Много държави без колебание решиха да експериментират и да въведат 4-дневна работна седмица. За повечето служители в тези държави тази промяна има благоприятен ефект и им позволява да имат повече лично време. Разбира се, за бизнеса също има позитиви. Нека разгледаме кои са най-успешните примери за модела на по-кратката работна седмица:

  • Белгия 

През ноември миналата година 4-дневната работна седмица в Белгия беше обявена с нов закон. Белгийците имат по-кратка работна седмица, но стоят два часа повече на работа през тези 4 дни. 

Тази промяна е допринесла за увеличаване на гъвкавостта на пазара на труда и по-доброто балансиране между кариера и личен живот.

  • Португалия 

Някои частни фирми в Португалия се престрашиха да експериментират с модела 100:80:100, според който служителите получават 100% заплащане за 80% процента от времето, в който поддържат 100% производителност. 

  • Великобритания 

Някои от най-големите компании на територията на Обединеното кралство се включиха в експеримент за по-кратка работна седмица. Експериментът беше обявен за изключително успешен и се предвижда постоянно въвеждане на 4-дневна работна седмица. 

Резултатите показват, че производителността на служителите през тези 6 месеца се е повишила с 1,4%. Други положителни данни са по-малкия брой на отпуски по болест и намаления риск от прегряване с цели 71%. 

  • Испания 

В края на миналата година малка лява партия отправя искане към правителството за стартиране на проект, с който да се намали продължителността на работната седмица от 5 на 4 дни. 

Целта е да се провери дали по-кратката работна седмица може да увеличи производителността на служителите. В проекта могат да се включат компании, които ще получат субсидиране от държавата ако успеят да представят план за оптимизиране на разходите и увеличаване на производителността за сметка на по-кратката работна седмица.