Биполярното разстройство е психично заболяване, което се характеризира с екстремни промени в настроението, енергията и активността на засегнатия.

Тези промени са мъчителни както за засегнатия човек, така и за хората, които са в непосредственото му обкръжение.

Те могат значително да влияят на ежедневния живот на засегнатите хора и да предизвикват голям стрес и напрежение в тях.

Типични симптоми на биполярно разстройство

Биполярното разстройство се характеризира с редуването на два основни епизода: мания и депресия. Симптомите на тези епизоди могат да варират по тежест и продължителност.

Маниакални епизоди - какво представляват

Маниакалните епизоди са периоди на необичайно повишено настроение. Засегнатият човек има изключително много енергия и е необичайно жизнен и активен. 

Проявява се чувство на необичайно високо настроение и оптимизъм, което граничи с еуфория, а нуждата от сън е силно намалена. Човекът в тази фаза може да се чувства отпочинал след само няколко часа сън.

Околните могат да забележат ускорена и бърза реч, а мислите на говорещия прескачат от тема на тема.

Поведението е доста импулсивно. Засегнатият човек е склонен да предприема рискове, което може да доведе до финансови загуби, рисково шофиране или безразборни сексуални контакти.

Въпреки че настроението е много добро, човекът има нисък праг на търпимост, може да проявява раздразнителност, невъздържаност и дори агресия, ако засегнатия приеме, че е бил провокиран.

Депресивни епизоди - какво представляват

Депресивните епизоди включват симптоми на тежка депресия, които могат да включват продължително чувство на тъга или празнота. Забелязва се липса на интерес към дейности, които преди са носили удоволствие.

Проявяват се промени в апетита, а от там и в теглото. В зависимост от конкретния случай, засегнатите лесно губят или наддават на тегло, без видима причина.

Появяват се проблеми със съня, като това може да е или безсъние или нужда от прекомерно много сън. Човекът се чувства изтощен и усеща липса на мотивация.

При повечето хора се появява чувство за безполезност или вина, дори и ако за това няма никаква причина.

Появяват се проблеми с фокусирането и концентрацията, а вземането на елементарни решения става трудно и предизвикателно начинание. В по-тежки случаи могат да се прокраднат мисли за смърт или самоубийство.

Какви са причините за биполярното разстройство

Въпреки неговата разпространеност, точните причини за биполярното разстройство все още не са напълно изяснени. Въпреки това се смята, че става дума за комбинация от генетични, биологични и екологични фактори.

Наследственост

Изследвания в тази сфера показват, че биполярното разстройство може да бъде наследствено.

Хората, които са засегнати, често имат близки роднини с биполярно разстройство. Тори и ако то не се предаде на поколенията, все пак се счита, че децата на такива родители са с по-висок риск да развият заболяването.

Биологични фактори

Промени в структурата и функционирането на мозъка също могат да допринесат за биполярното разстройство.

Някои изследвания предполагат, че дисбалансът на невротрансмитерите, които регулират настроението, може да играе роля.

Фактори на околната среда

Обикновено, до биполярно разстройство се стига при наличието на отключващи фактори.

Това могат да са стресови житейски събития, травми и продължителен стрес в личен или професионален план.

Въпреки това, самите събития обикновено не са достатъчни, за да предизвикат заболяването без предразполагащи генетични или биологични фактори.

Лечение на биполярно разстройство

Лечението на биполярното разстройство обикновено включва комбинация от медикаментозна терапия и психотерапия.

Целта е да се стабилизират настроенията и да се подобри качеството на живота на засегнатите хора.

В личен план, хората могат да се придържат към здравословен режим на живот, с много движение, здравословна храна и избягване на алкохол и цигари. Обикновено, обаче, се включват и медикаменти плюс психотерапия.

Терапия с медикаменти: Защо е необходима

Терапията с медикаменти обикновено цели да стабилизира настроението. Често се използва помощта на антипсихотици и антидепресанти.

Лекарствата могат да помогнат за контролиране на маниакалните епизоди, които са водещи в редуващия се цикъл на настроенията и изтощават биохимичния баланс в мозъка, причинявайки депресия.

Психотерапия: Защо е необходима

Когнитивно-поведенческата терапия помага на пациентите да разпознават и променят негативните мисловни модели и поведение.

Включването на семейните членове в терапията може да помогне за подобряване на комуникацията и за разбирането на болестта от страна на близките.

Съвсем естествено, когато близките са обучени и подготвени как да реагират, тези периоди се преодоляват много по-лесно.