Едва ли много хора за запознати с данъчните декларации за физически лица. Това не е учудващо, защото не всеки чете Закона за данъка върху дохода на физическите лица преди да заспи. Да, има и такъв закон, но за наша радост, в тази статия ще разгледаме само чл. 50 от закона.

В днешни дни, все повече хора започнаха да придобиват страничен доход от този, който получават от работната си заплата. В това няма нищо лошо, стига да знаете как правилно да декларирате тези суми.

Според закона за данъка върху дохода на физически лица, местните и чуждестранни физически лица носят задължения да декларират получаваните доходи през една календарна година. За тази цел трябва да попълните данъчна декларация, в която да посочите. Срока за подаване на декларация за отчитане на данъка е до 30 април следващата година.

Кои доходи подлежат на облагане според закона

За да бъдете изрядни в попълването на данъчната декларация е много важно да знаете, които са доходите, които се облагат с данък:

 • Суми за наем;
 • Извън трудови правоотношения – суми придобити от работа на граждански договор;
 • Прехвърляне на права и имущество;
 • Парични награда;
 • Предметни награди;
 • Суми от лихви;
 • Доходи придобити от упражняване на свободни професии;
 • Доходи от земеделски земи;
 • Доходи от дивиденти;
 • Получаване на застраховка живот;
 • Положен личен труд в дружества, на които са собственици.

Данъчна декларация за физически лица – още важни неща

Има няколко важни момента, които трябва да знаете, когато подавате декларация за отчитане на доходите за календарна година. Лицата, които получават доходи от трудов договор плюс допълнителни доходи, трябва да подадат декларация само за сумите придобити от дейности извън трудовия договор. Ако не си получавал такива доходи през изминалата година, декларацията не се подава.

Други важни неща може да научите по време на професионална консултация, предлагана от Acc-ConsultCo.com.

Какъв е размера на данъка

Според Закона за данъка върху дохода на физическите лица размера на ставката е 10% от получения доход. Според същият закон едноличните търговци дължат 15% от реализирания през годината доход.

Има няколко условия за ползване на 5% отстъпка от плащане на данъка. Може да се възползвате от тях ако отговаряте на долу изброените критерии едновременно:

 • Подаване на декларацията онлайн;
 • Подаване на декларацията до 31 март на следващата година;
 • Към момента на подаване нямате подлежащи на принудително изпълнение задължения;
 • Внесете данъка за довнасяне до 31 март на следващата година.

Кой и кога подлежи на санкции

Няма как да пропуснем да споменем санкциите, на които може да бъдете подложени ако не подадете декларация за отчитане на доходите на физически лица.

Първото не подаване на декларация за дължимите суми може да бъде наказано с глоба от 500 лв. При повторно провинение глобата е в размер до 1000 лв. Прилагането на неверни данни, които водят до заплащането на по-нисък данък също се наказва с глоба до 1000 лв, ако не подлежите на по-тежко наказание.

Ако искате да избегнете тези неприятни санкции ви съветваме да сте изрядни в подаването и попълването на данъчна декларация за отчитане на доходите на физически лица. Обърнете се към счетоводни кантори като Acc-ConsultCo.com при нужда от помощ за подаване на документите.