Емоционалният мазохизъм е комплексен психологически феномен, характеризиран за много повече хора, отколкото можем да си представим.

 

Той се отличава с желание за получаване на удоволствие посредством болка, страдание или неблагоприятни емоции.

 

Изразът на този вътрешен конфликт може да се прояви чрез различни характеристики и поведения, които могат да подскажат за склонността на индивида към самоизтезание.

 

Тези хора често могат да търсят начин да се окажат в определен тип ситуации, с което съзнателно или подсъзнателно да се самонакажат.

 

Друго характерно за тях е, че често избягват отношения и ситуации, които предлагат радост и удовлетворение.

7 модела на поведение, характерни за емоционалния мазохист

Разбирането и разпознаването на емоционалния мазохизъм е много важно, тъй като това е първата стъпка, която може да помогне на човека да се насочи към подходяща терапия за хората, страдащи от този проблем.

 

Емоционалният мазохист може да проявява различни характеристики и поведение, които подсказват за неговата склонност към неблагоприятни емоции. Ето 10 признака, които могат да означават, че човек проявява черти, характерни за емоционалния мазохист:

1-ви признак: Човекът предпочита конфликтни или трудни междуличностни взаимоотношения

В нормалното ежедневие конфликтите и драмите понякога се случват и в най-хармоничните отношения. Когато говорим за емоционален мазохист обаче, подобни проблеми в междуличностните взаимоотношения могат да бъдат източник на голямо удовлетворение и наслада;

2-ри признак: Постоянно търси драма или кризисни ситуации

Ако човекът е в постоянно търсене на интензивни емоции или ситуации, които предизвикват болка или стрес в околните, това може да бъде признак за емоционален мазохизъм;

3-ти признак: Самонаказване

Емоционалният мазохист може да има склонност към самонаказване, като например проявява склонност за самокритика или подценяващо отношение. Може да е склонен да излага себе си на неблагоприятни ситуации, които го унижават;

4-ти признак: Съзнателно привличане на неуспех или страдание

Вместо да се стреми към успех или щастие, емоционалният мазохист може да се подлага на ситуации, които водят до неуспех или страдание за да може после да се оплаква от сполетялата го несгода;.

5-то: Прекалено саможертвено поведение

Често емоционалният мазохист може да се подчини на други хора или да се жертва в името на отношенията си, дори когато това изобщо не изглежда разумно или здравословно;

6-то: Самоизолация или избягване на щастливи ситуации

Някои емоционални мазохисти може съзнателно или несъзнателно да избягват ситуации, които биха могли да им донесат радост или удоволствие, като се чувстват по-комфортно в болката или страданието;

7-мо: Склонност да поддържат отношения с хора, които злоупотребяват с тях

Емоционалните мазохисти могат да се поддават на отношения, които са вредни за тях, причиняват им тъга, болка, страдание и като цяло, към отношения, които имат негативно влияние.

Какво се крие зад емоционалния мазохизъм

Емоционалният мазохизъм има много сложна и многопластова природа, като най-често е резултат от сложна комбинация от фактори, които са повлияли на вътрешния свят и психиката на индивида. 

 

Много често подобно поведение е резултат от травматични минали преживявания. Те карат емоционалния мазохист да търси болка или страдание като начин за изразяване или компенсиране на травмите от миналото.

 

При други хора важна роля може да играе ниската самооценка. Те подсъзнателно може да се чувстват по-комфортно в ролята на жертва , тъй като това потвърждава тяхната себеоценка и така те смятат, че получават онова, което заслужават.

 

Взаимоотношенията в детството могат да играят много голяма роля. Те оформят представите на индивида за себе си и света около него. Тук от значение е не само средата у дома, но и тази в училище, а също и разширеното семейство (роднините).

 

Понякога хората могат да проявят емоционален мазохизъм поради някакъв дълбок вътрешен конфликт или стрес. Освен това, някои изследвания показват, че има хора, които имат генетична предразположеност към определени видове поведение, включително емоционален мазохизъм.