Минималната работна заплата е стойност, която се гарантира от държавата, под стойността на която работодателите нямат право да заплащат труда на наетите от тях служители.

Освен гарантираното минимално плащане за труда на хората, с размера на МРЗ са обвързани редица от различните помощи и подпомагания, в рамките на социалната политика на страната ни.

МРЗ е най-ниската ставка, която може да бъде изчислена на час, на ден или на месец, под която работодателите не могат да плащат възнаграждението на наетите работници.

Важно уточнение е, че формирането не се случва на пазарен принцип, на база търсене, предлагаме и ценообразуване.

Ставката се формира едностранно от страна на държавата и се утвърждава по административен ред, със съответните постановления.

Минимална работна заплата в България

В законодателството на България МРЗ е регламентирана в Кодекса на труда, а определянето на размера и се актуализира с решенията на Министерски съвет.

В България размерът се изчислява по следния начин – от определените работни дни се изчисляват дневното и седмично минимално възнаграждение.

Каква е МРЗ у нас в момента

Към настоящия момент минималната работна заплата у нас е в размер на 560 лева. За изминалата 2018 година размерът беше 510 лева, а по думите на социалния министър Бисер Петков държавата ще направи всичко възможно през 2020 година сумата да е над 600 лева, като реалистично е да се говори за 610 лева.

Какво е положението в Европа

От началото на 2019 година в Европейския съюз 22 от всички 28 държави-членки, имат минимално възнаграждение на труда.

Интересен факт е, че 6 държави не боравят с термина минимална работна заплата. Това са Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция.

В държавите, в които има МРЗ, се прилага образното разделение по географски признак, който дава ясна насока за размера на възнаграждението.

В останалите 22 държави, в които има административно регулиране на минималните прагове на заплащане има ясни правила, а статистиката за изминалите 10 години може да видите тук:

Минимални заплати в Европейския съюз

Тези 22 държави с административно регулирани минимални прагове могат да бъдат разделени на три основни групи, основно на географски принцип, но наред с това попадат и в общ сегмент по отношение на регламентираната МРЗ.

Това прави три зони, които най-общо казано могат да се обособят на изток, юг и северозапад.

Разликите в нивата на заплащане са видими и дори и с непрестанното увеличение е трудно дори да се говори за приближаване на стойностите и тяхното изравняване.

Размерът на минималната работна заплата в държавите от източната част на Европа е в размер на под 600 евро на месец, като на върха на класацията са западните държави с МРЗ в размер на над 1400 евро, сочат данните от Евростат.

Какви са точните цифри за България и останалите държави

От януари 2019 година в България е наложена минимална работна заплата от 560 лева на месец.

Това са най-ниските ставки, които се отчитат за целия Евросъюз, дори и след увеличението от 50 лева.

Ако разгледаме внимателно останалите 9 държави, които се причисляват в източната зона, там се отчитат значителните разлики, които имаме с държавите, които присъстват там.

Възнаграждението, което е усреднено за тази зона, варира в границите между 400 и 600 евро на месец.

Държавите, с които сме заедно в началото на класацията, са Латвия – 430 евро, Румъния – 446 евро, Унгария – 464 евро, Хърватия – 506 евро, Чехия – 519 евро, Словакия – 520 евро, Полша – 523 евро, Естония – 540 евро и Литва с 555 евро.

Ако погледнем какви са показателите в южните държави, лесно може да се забележи плавното покачване в минимума, който се полага на работниците и тук границите са от 650 и 1100 евро на месец.

В дъното на класацията за южния район се намира Гърция с 684 евро, следвана от Португалия – 700 евро, Малта – 762 евро, Словения – 887 евро и Испания – 1050 евро гарантирано минимално възнаграждение за трудещите се.

Безспорно най-добро е положението в 7-те западни държави, които оглавяват класацията и тук без проблем се наблюдават заплати от над 1400 евро на месец.

В началото на класацията за последната тройка от тази група е Великобритания с 1453 евро.

След нея е Франция с 1521 евро, Германия с 1557 евро Белгия с 1594 евро, Нидерландия с 1616 евро, Ирландия с 1656 евро и Люксембург на върха на статистиката със сумата от 2071 евро.

В данните, които Евростат предоставя, има статистика за САЩ и през 2019 година, средната минимална заплата на американците е била в размер на 1098 евро.

Как се отразява на хората нивото на МРЗ

Това може да се разгледа като пряка покупателна способност, но няма как еднозначно да се приложи единствено МРЗ, за да се оцени как живеят хората в различните държави, в рамките на ЕС.

Разликите, които има между държавите в началото на класацията и на върха й, са в троен размер и особено за гражданите на бедните държави може да изглежда несправедливо и това да засили неравенството.

За да може да се оцени как МРЗ влияе на цялостния живот на работещите граждани на различните държави трябва да се вземат предвид фактори, които са различни за всяка една от държавите.

Данъците, техният размер и различните осигурителни тежести, са различни за всички държави.

Това наред с разликите в социалните политики могат да направят огромната разлика, която да тушира в някаква степен нивото на заплащане и нейната гарантирана минимална сума.

Така, ако в България има социални придобивки под формата на държавни детски градини, които може да не са достатъчни, но осигуряват целодневна грижа на символична за родителите цена, в други държави няма подобни услуги и отглеждането на децата става изцяло в частни заведения.

В различните държави има огромни разлики и в това каква част от населението има собствено жилище или живее под наем.

Страната ни е шеста в ЕС по брой на хората, които притежават собствено жилище, като според данни на НСИ над 83% от хората у нас притежават недвижимо имущество.