Признавам си, че се опитах да изчета доста материал по темата за тази статия, но фокусът и концентрацията ми убягваха. Което в случая е страхотно, защото успях да разбера от моя собствен опит какво е когнитивно нетърпение.

Без да го осъзнаваме това поведение направлява ежедневието ни, разговорите с приятелите ни, работния и учебния процес и дори времето, в което се отдаваме на почивка и хобита.

Като когнитивно нетърпение се определя неспособността да запазим вниманието и фокуса си върху една единствена задача за дълго време. Това прозрение се ражда не другаде, а по време на лекция, когато професорът по литература Марк Едмъндсън наблюдава студентите и тяхната неспособност да задържат вниманието си в изучаване на дълги и сложни текстове.

Според него нетърпението да стигнем колкото се може по-бързо до финала на текста, поражда неспособност да обърнем достъпно внимание и да вникнем в дълбочина, за да разберем сложността на една мисъл или идея.

Започнахте ли да изпитвате вече когнитивно нетърпение докато четете тази статия? Малцина ще дочетат този текст до края, други ще го сканират, а трети ще прочетат само заглавията. Ето това е когнитивното нетърпение, чийто резултат е по-трудното запомняне на информация, което има отражение в ученето, работата и отношенията ни с хората.

Как се отнема вниманието ни

Опитайте се да преброите от колко източници черпите информация. В днешни дни имаме изключително много възможности и средства, от които да се информираме какво се случва в света всяка една минута.

Достъпът до интернет е най-големият източник на информация, които използваме ежедневно. В това число включваме и наличието на социалните мрежи, а както знаем повечето хора имат профили в повече от една. Без да включваме хората около нас или по-старите методи за получаване на информация, дали по наше желание или не, ние ежедневно сме заливани с огромен обем данни.

Това може да обърка мозъка ни в коя посока да съсредоточи вниманието си и да доведе до по-често разсейване. Въпреки че привидно изглеждаме фокусирани в работата си, ние често се хващаме да витаем в облаците докато се взираме в екрана на компютъра.

Много лесно ще се убедите в това, когато трябва да прочетете дълъг текст на не толкова интересна за вас тема. Много е вероятно в даден момент мозъкът да стане нетърпелив и да започне да блуждае из други по-интересни за вас мисли.

Това е много неефективно, когато учим или набавяме информация, която е нужна за работата ни. Въпреки че сме прекарали време в четене на текста ние по никакъв начин не сме вникнали в смисъла и не можем да си спомним какво сме прочели.

Когнитивно нетърпение или обикновена разсеяност

Примерът, който посочихме много лесно може да бъде определен като обикновена разсеяност, която е присъща за всеки човек в даден момент. Разбира се, на всеки се случва да се замечтае докато трябва да разнищи сложна тема. Ако това се единични случаи породени от недоспиване или умора, по-скоро става въпрос за временна разсеяност. Така мозъкът ви сигнализира, че има нужда от почивка.

Когнитивно нетърпение имаме тогава, когато разсеяността и загубата на фокус не е изключение, а постоянно състояние, което се проявява в различни области на живота. Може да определите дали проявявате когнитивно нетърпение:

  • ако често губите фокус докато четете дълги и сложни текстове;
  • ако сте свикнали да извършвате повече от една задачи едновременно;
  • имате разпиляно поведение - започвате една задача докато все още не сте приключили с предишната, която оставяте до средата.

Първично vs. вторично внимание

За да разгледаме какви са последствията от когнитивното нетърпение трябва да се запознаем с двата вида внимание.

Първичното внимание се определя като нулево. Това е вниманието, което работи на автопилот и винаги е с нас. То е важно за сигурността и безопасността ни, защото ни предупреждава за наличието на опасности.

Вторичното внимание е волево внимание – ние сами избираме на къде да го насочим. От него произлиза критичната мисъл, самосъзнанието, планирането и обмислянето. Когнитивното нетърпение засяга именно това внимание.

Преминаването от един стимул към друг има роля за привличане на вниманието ни само към нещата, които може да са опасни за нас или ни оказват емоционално въздействие. Предизвикването на емоционална реакция ни прави уязвими пред възможността да фокусираме вниманието си към рационално мислене.

Когато вниманието ни е отнето от емоционални въздействия, то се стеснява и променя фокуса си към онова, което ни тревожи и реорганизира паметта ни. Когнитивното нетърпение отслабва контрола върху милите ни и намалява способността на хората да взимат автономни решения, които не са обремени от емоциите.

Докато обикновената разсеяност не влияе по никакъв начин на рационалното ни мислене, то когнитивната нетърпимост може напълно да изключи дълбочинното мислене и осмисляне.

Техники за справянето с когнитивното нетърпение

Поздравления на онези, които въпреки разсейването и нетърпението достигнаха до последния абзац на статията. В този параграф ще разгледаме техники за справяне с когнитивното нетърпение.

Някои от вас може би проявяват признаци на това състояние, а други са просто любопитни. Без значение от кои сте техниките, които споделям могат да ви помогнат да задържите вниманието си за по-дълго време и да подобрите концентрацията си.

  • Четене с таймер

Ако не може да се фокусирате за дълго време в даден текст по-добре настройте таймера за няколко минути 5,10,15, през които да задържите вниманието си само върху текста който четете. Може да използвате тази техника толкова дълго, колкото е нужно, за да запомните информацията, която ви е нужна.

  • Филтрирайте информацията, която консумирате

Направете анализ на информацията, която получавате и източниците, през които това се случва. Какъв процент от нея представлява интерес за вас и ви носи полза? Ограничете всичко, което не попада в отговора на този въпрос.

  • Игри за по-добра концентрация

Добре познатите игри като шах, табла или решаване на судоку могат значително да увеличат времето, в което сте фокусирани.

  • Медитация

Медитацията помага на мозъка да се освободи от непрестанния шум. Това намалява стреса, нетърпението и тревожността. Има много техники за медитация, които включват концентриране в дишането или визуализация на определени картини.

В заключение – когнитивното нетърпение чертае пътя на оглупяването, но това не означава, че задължително трябва да вървим по него. След като осъзнаем, че проявяваме когнитивно нетърпение можем да започнем съзнато да работим върху намаляването на негативните последици от него.