Според изследването покупните цени вероятно ще бъдат коригирани към по-високите лихви през тази година. 42% от участниците в допитването очакват да видят съответна пазарна корекция в идните три до шест месеца.

40% прогнозират фазата на корекции да трае най-малко до края на тази година. „След това инвестиционните пазари вероятно ще се възстановят донякъде, тъй като отново ще се появят инвеститори, разполагащи с достатъчно наличен капитал“, прогнозира Янсен.

38% от участниците в допитването смятат, че САЩ ще бъде първият пазар, на който обемът от сделки ще започне отново да расте.

25% предвиждат, че възстановяването ще настъпи първо в Европа, а 9 на сто са на мнение, че то ще започне от Азиатско-Тихоокеанския регион. Останалите анкетирани не са изразили мнение.

От инвеститорите, които очакват обемите от сделки да нараснат първо в Европа, около 30% смятат, че инвестиционният пазар във Великобритания ще има водеща роля за това. 27 на сто очакват Северна Европа първа да се измъкне от затрудненията, а 24% посочват Германия.

Инвестиционният климат – какъв е той в Европа

Несигурността накъде ще поемат в бъдеще лихвите, разходите за енергия и икономиката продължава да натежава върху нагласите сред инвеститорите в имоти в Европа. Но се вижда светлина в края на тунела.

Макар че индексът за климата за инвестиции в имоти на Union Investment отчете нов рязък спад за Великобритания през второто полугодие на 2022 г. (-5,3 пункта до 60,3), показателят за Германия е намалял само с 0,8 пункта до 58,9. Във Франция индексът дори леко е нараснал от 60,3 на 61,3 пункта.

„Това показва, че имотните пазари може би достигат дъното и има основания да се надяваме, че ще се приспособят напълно към новата лихвена реалност до средата на 2023 г.“, коментира Янсен.

В Европа също няма белези на възстановяване

Няма признаци за възстановяване на инвестиционните пазари в сектора на бизнес имотите в Европа, като инвеститорите или нямат достатъчно капитал, или не могат да открият точния имот.

Това е основният извод в неотдавнашно допитване на компанията за инвестиции в недвижими имоти Union Investment сред 150 имотни компании и институционални инвеститори в недвижими имоти в Германия, Франция и Великобритания.

Около 84% от европейските инвеститори в имоти, които участвали в допитването, твърдят, че липсата на ликвидни средства в момента е основният фактор, който се отразява на инвестиционните им решения. 85% твърдят, че инвестиционните им решения са повлияни от наличието на подходящи инвестиционни имоти.

„Много играчи с наличен капитал в момента изчакват, защото повишаването на лихвите все още не е напълно отразено в цените и затова те не могат да намерят подходящи имоти. Много потенциални продавачи също изчакват, докато цените се стабилизират.“, коментира Олаф Янсен, ръководител на имотните анализи в Union Investment.