Едно от най-ценните умения, които можем да развием е правилното управление на времето. За така нареченият time management са разработени много техники, които някои от най-успешните хора в света ревностно следват.

Доброто управление на времето е качество, което много работодатели ценят, а и не само. Умението правилно да разпределяме времето между професионалните и личните си задължения подобрява продуктивността и води до по-качествено изпълнение на задачите.

С всяка следваща година се убеждаваме, че времето е ограничен ресурс. Броят на задълженията, според които трябва да разпределим времето расте, а ние все още разполагаме с 24 часа на ден. Това провокира много психолози и експерти да създадат техники, които да улеснят управлението на този ценен ресурс.

Що е то правилото на 72-та часа

Идеята на правилото за 72-та часа е разработена от германския експерт по лични финанси Бодо Шефер. Той е автор на бестселъри посветения на успешното професионално развитие, а както вече споменахме това е умение, което помага за кариерното израстване.

Правилото на 72-та часа гласи, че ако имате задача, която трябва да бъде изпълнена най-добре да започнете работа по нея в рамките на 72-часа от нейното възникване.

За да гарантира успеха от прилагането на това правило, Шефер се позовава на психологическия факт, който гласи, че при пристъпването към изпълнение на някаква задача/идея в кратки срокове след генерирането ѝ, ние даваме сигнал на мозъка, че постигането на тази цел е важно за нас.

Това ни влияе на подсъзнателно ниво и по този начин мотивацията за изпълнение на задачата започва да се генерира. Това увеличава увереността и желанието да вложим всичко от себе си за осъществяването на тази идея.

Лесно можем да си представим какво ще стане в обратния вариант – ако не започнем изпълнението на задачата до 72-часа. Колко пъти, когато сте отложили осъществяването на ваша идея с повече от 3 дни сте започвали работа по нея?

Отлагането на нещо за „по-удобен момент“ намалява шансовете за осъществяване на идеята, която имаме. Това е така, защото мотивацията и увереността, която се генерира през първите 3 дни спада.

Работата се разраства до изпълнение на наличното време

Това гласи законът на Паркинсън, който добре допълва правилото на 72-та часа. Законът гласи, че обемът на една работа се разраства до такава степен, която е нужна за да запълни определено време за нейното изпълнение.

В случая с прилагането на правилото на Шефер, законът на Паркинсън може да се тълкува така: ако не си сложим времеви граници за започването на работа по изпълнението на една задача, можем да отлагаме завинаги старта, защото нямаме времева рамка за нейното изпълнение.

Как да прилагате правилото на 72-та часа

Това правило няма за цел да ви пришпори да постигнете поставената от вас цел до три дни. Техниката на Шефер за управление на времето акцентира върху важността от това да направим първите крачки към изпълнение на поставената задача до 3 дни след нейното генериране.

Ако в рамките на 72 часа вие направите първите крачки за осъществяването на вашата цел или идея вие значително ще повишите мотивацията и увереността си, че може да постигнете желаните резултати.

До 72 часа след генерирането на идея мозъкът остава фокусиран върху нея. След като този период премине ние започваме да си търсим оправдания и извинения за отлагане. В край на сметка много от идеите, които имаме не се осъществяват точно поради тази причина.