От МОН планират с промените в наредбата за организацията на дейностите в училищното образование да направят задължително училищата да си „гостуват“ с цел обмен на добри практики и опит.

Наредбата към този момент регулира тези дейности под формата на детски лагери, ски ваканции, екскурзионно летуване и всички координирани дейности, извън училището, разказва вестник „Сега“.

Какви са промените

Всичко това може да се случва както в учебно време, така и през ваканциите и почивните дни, като за целта са предвидени максимум 5 дни.

Новостите, предвидени в наредбата, упоменават въвеждането на задължително поне едно посещение в друго училищно заведение.

Целта му ще е да се обменят иновативни практики или участие на учениците в междуинституционална изява на учениците, когато туристическото пътуване е с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел.

От МОН аргументират това предложение с думите, че всяко едно посещение ще помогне не само на директорите, но и на учителите и децата да стимулират връзките помежду си и по този начин въвеждането на различни добри практики.

От страна на учителите на този етап се отчита по-скоро негативна реакция и недоволство. Според тях, дори и в момента при наличие на добра воля всичко предписано се случва и не е нужда специална наредба да има казва какво да правят.

Педагозите с не малко забележки към новата наредба

Някои от преподавателите открито застават срещу планираните промени. Те питат какво ще се случи с малките населени места с по едно училище. При така заложените параметри те се опасяват, че примерно на някои училища ще им се наложи да приемат гости на практика целогодишно.

Позиция зае и председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Той каза, че това не е изначално лоша идея, но има не малко проблеми, които трябва да се отчетат, за да могат превантивно да се избегнат.

Мнението на педагозите се обединява около това, че на първо място трябва да се помисли как да се избегне тежката документалната част, която съпътства всяка една екскурзия и не на последно място да няма този елемент на задължение.