Индексът на социална устойчивост (Social Resilience Index) показва, че България е с най-висок социален риск в сравнение с другите държави членки на Европейския съюз. Този индекс измерва 12 икономически, социални и политически параметъра в 185 държави. Класацията е изготвена от най-голямата застрахователна компания на търговски кредити в света -  Allianz Trade.

Изследването обхваща периода от началото на 2022 година до септември 2023 година. Индексът на социална устойчивост подрежда 185 държави в класация, където страните на първите позиции са тези с най-нисък риск.

Резултатите от изследването показват за влошаване на социалната стабилност на глобално ниво. Основните причини за това се свързват с обезценка на валутите, ръстът на цените на храните и горивата, както и намалено участие на работната сила.

Тези показатели сочат все по-голямата разлика в нивото на социален риск между развитите и развиващите се  държави. Това е в резултат от растящите цени на храните и енергийната криза.

59-та позиция за България

Страната ни запазва 59-тата позиция в Индекса за социална устойчивост. Тазгодишните показатели на България са леко влошени спрямо предишни резултати, което отново определя на страната ни 59-та позиция, която е най-ниската спрямо другите държави членки на ЕС.

За сравнение северната ни съседка Румъния, която отбеляза по-лоши резултати от България в предишното издание на изследването, се изкачва до 56-та позиция. Въпреки това и двете държави остават с влошен индекс на социална устойчивост поради ниската степен на доверие на гражданите към управлението. Като доказателство за това се посочват честите граждански протести, предсрочни избори и нестабилността на правителствата.

Държави за пример

Челна позиция в класацията за поредна година заема Дания. След нея се нареждат Финландия и Швеция, които се изкачват с 3 и ч позиции спрямо подредбата от 2021 година.

Интересно е да се отбележи, че района на Латинска Америка е единственият в света, където през последните две години се отчита намаляване на социалния риск.

Влошаване на индекса се наблюдава най-вече при държави, които разчитат на внос на храна и горива. При държави износителки на петрол като например Катар и ОАЕ се отчитат благоприятни фактори за повишаване на индекса на социална устойчивост.

Бъдещи предизвикателства

Експертите на Allianz Trade посочват някои бъдещи предизвикателства, с които някои държави ще се сблъскат през 2024 като например предстоящи избори. Това е потенциален фактор за увеличаване на социалното напрежение и риск в световен мащаб. Развитието на изкуствения интелект също може да се разглежда като социална пречка, която може да доведе до загуба на работни места и разпространение на дезинформация.