За съжаление дори хора, които проявяват разум в нормални ситуации, понякога вярват в конспиративни теории. Това може дори да бъде повод да се скарате с най-близките си на семейна вечеря.

Трябва ли обаче да виним хората, които вярват в подобни теоретични конструкции и какво именно ги кара, да бъдат толкова привлечени към тях?

Каквато и да е причината, в някои случаи конспирациите могат да бъдат опасни и да подтикнат голяма част от обществото към вредни действия. Ето защо е важно да бъдем информирани за самия корен на проблема.

Какво стои зад вярата в конспиративни теории

Съвкупност от психологически фактори стои в основата на вярата в конспиративни теории. За съжаление, разумът играе най-малка роля в този когнитивен процес.

Тук не става дума за хората, които вярват в подобни теории поради това, че са невежи или чисто и просто не разполагат с достатъчно информация по някаква тема.

В някои случаи дори изключително ерудирани индивиди и хора на науката попадат в този капан. Какво е обяснението за всичко това?

Според учените, правили изследвания по темата, причините могат да бъдат психологически, социални и епистемични. Епистемичните причини са свързани с необходимостта да намерим обяснение за нещо случващо се около нас и да търсим причинно-следствени връзки, дори когато такива няма, само, за да се чувстваме, че имаме обяснение за нещата.

По-надолу ще разгледаме подробно случаите на подобни социални и епистемични причини за вярата в конспирации.

Придобит цинизъм

Заучената безпомощност представлява когнитивен модел, който се описва с вярването, че каквото и да се случва, нещата са извън нашия контрол. Хората, които разсъждават по този начин, са склонни да вярват, че някой умишлено извършва зло срещу тях, с цел „да ги прецака“, вместо сами да поемат отговорността за неуспехите си.

Такава безпомощност може да се появи и у здравомислещи хора, които някога са били идеалисти, но многократно са били разочаровани от несправедливите действия на политици. В този случай у тях се заражда цинизъм към живота и особено към политиката.

Тогава тези хора стават по-склонни да вярват, че всичко, което се случва, е плод на някакъв план, който е настроен срещу тяхното добруване.

Поредица от застрашаващи събития може да доведе голяма част от обществото до заучена безпомощност и да ги накара да изпитват недоверие към властимащите, обяснявайки си света с теории на конспирациите.

Пътят на най-малкото съпротивление

Както бе споменато по-рано, хората имат необходимост да знаят причината за дадени събития и да намират обяснение дори в неща, между които няма реална връзка. Много хора са склонни да приемат за вярно онова обяснение, което звучи най-просто и изисква най-малко анализ на ситуацията и подбор на информация.

В някои ситуации причината за дадено събитие е изключително комплексна и има много параметри, които не са познати от обикновения човек. Тогава той, склонен да вярва, че „нищо не е случайно“, намира в конспирациите обяснението, от което се нуждае, за да не чувства безпокойство от незнанието.

По този начин той си осигурява необходимата когнитивна лекота, която го освобождава от напрежението, че обяснението на даден факт е прекалено сложно. Вярвайки в подобни теории, чието заключение не изисква големи умствени усилия, за да бъде достигнато, те получават спокойствието, от което се нуждаят.

Някои хора дори приемат светогледа, че конспирациите са навсякъде около тях, което ги лишава от нуждата да анализират обективно случващото се, тъй като разполагат с готово обяснение на всяка ситуация.

Нарцисизмът и желанието да бъдеш прав

Привържениците на конспиративни теории често пъти са личности, които държат на всяка цена да докажат, че тяхното мнение е правилното, независимо от наличните аргументи и дори доказателства в противното. Дори да съществуват подобни доказателства, за тях е много по-лесно да ги отхвърлят и да вярват дори в непотвърдена теория, отколкото да подложат на тест своите вярвания.

За разлика от слуховете, които представляват информация, която не е доказана и потвърдена, конспиративните теории са обяснения, които противоречат на официалното такова. Въпреки, че противоречат, група хора са напълно убедени в тяхната достоверност.

Ето защо хората с тенденция към нарцисизъм често вярват в конспирации, тъй като те изпитват необходимост да бъдат прави на всяка цена, независимо какво казват доказателствата.

Всъщност причината, поради която конспирациите са толкова привлекателни за нарцистичните личности е това, че по този начин те придобиват чувство за контрол. Те се чувстват така, сякаш имат достъп до информация, с която околните не разполагат.

Терминът „колективен нарцисизъм“ описва групи хора, които искат да вярват в собствената си значимост. Това описва вярването на маса хора, че конкретни събития се дължат на план, който е настроен именно и конкретно срещу тях.

Повишена тревожност и параноя

Личности с определени психологически профили са много по-податливи на вяра в конспиративни теории. На тези профили отговарят хора с повишена импулсивност, тревожност и невротичност, които имат психологическата склонност да се основават на емоциите в достигането на заключения.

В своите разсъждения те прибягват много по-малко до аналитично и рационално мислене и много повече до принципите на евристиката, която представлява именно основаването на интуицията и емоциите.