Ние хората сме социални животни и трудно можем да си представим живота без взаимодействие с други хора. Във всяка една сфера от нашия живот ни се налага да общуваме и да изграждаме определени връзки, някои от които ни обогатяват, други – не чак толкова.

Един индивид може да участва в няколко социални групи и да създава връзки с хора по една или друга причина. Целта на тези групи е да обедини хора с общи интереси или цели и да направи комуникацията между тях по-лесна.

Въпреки това, ние не можем да се свържем с безброй хора и да участваме в голям брой групи. Има една закономерност позната като „Числа на Дънбар“, която посочва средния брой хора, с които можем да поддържаме отношения и да комуникираме. Според тази теория има няколко кръга на отношенията между хората, които имат определена емоционална дълбочина.

Какво представлява теорията за „Числата на Дънбар“

На първо място нека да отговорим на въпроса „Кой е Дънбар?“. Робърт Дънбар е британски професор по еволюционна психология в Оксфорд, който през 90-е години на 20 век започва да развива теорията за кръговете на отношенията и броя познанства, които човек може да поддържа.

Според закономерността, която Дънбар разглежда, има няколко кръга от хора, с които човек може да поддържа връзка. Той разделя познанствата на хората на 4 кръга – 5, 10, 35, 100.

Това разделение показва, че повечето хора имат до 5 най-добри приятели, с които може да поддържат най-задълбочени отношения. В този кръг попадат членовете на семейството, интимния партньор, децата или най-добрите приятели.

Следващият кръг показва, че човек има до 10 добри приятели, с които поддържа добри взаимоотношения, но не на толкова дълбоко и емоционално ниво както с хората от предишния кръг.

Кръгът 35 показва броя на хората, с които можем да поддържаме добри отношения и комуникация, но на ниво познати. Въпреки че добре се разбираме с тези хора, отношенията не се задълбочават. Това може да са нашите колеги, съседи или други познати.

Последният кръг – 100 показва броя на познанствата, които имаме. Това са хора, с които се поддържа някакъв бегъл контакт по един или друг повод. Те са най-отдалечени от нас като степен на емоционална близост, но все пак ги помним и е възможно да поддържаме контакт с тях.

Правилото на 150-те

Сборът между 4 слоя от хора е 150 души. Дънбар определят това число като оптималния брой хора, които могат да поддържат стабилно взаимоотношения в една организация. Още преди британския антрополог да представи своята теория, американската компания W. L. Gore & Associates споделя своето откритие, че след достигане на една производствена единица до 150 души най-добре да не се разширява повече.

При големина на организацията до 150 души най-вероятно всеки познава колегите си и работи с тях в условия изискващи минимални формалности, без да се налага управление чрез йерархична структура.

Изводи от теорията за „Числото на Дънбар“

Антропологът открива, че ние прекарваме до 40% от времето си за взаимодействие с 5-те човека от първия кръг. Други 20% отделяме за комуникация с хората от втория кръг. Така повече от половината от нашето време отива за изграждане на взаимоотношения с хората от двата най-близки кръга.

Замисляте се кои хора влизат във вашите кръгове и как те ви влияят. Ние всички искаме да имаме ползотворни отношения с другите, за това е важно да знаем с кого прекарваме най-много от времето си.

Ако сте заобиколени от токсични хора, които нямат цел в живота и постоянно се оплакват, то вие запълвате 40% от времето си с тяхното негативно мислене. Ако тези 5 човека, с които имате най-дълбока емоционална връзка са щастливи и позитивни, то тези емоции ще се прехвърлят и към вас, което ще ви помогне да бъдете по-проспериращ човек.