Някои късметлии откриват своето призвание в ранна възраст и преследват мечтата си като я превръщат в идеалната за тях работа. Други, обаче имат колебания относно професионалния път, който са избрали. Някои хора вярват, че работата е само начин за изкарване на пари, но всъщност тя е голяма част от нашия живот.

Изборът, който правим относно това, с какво ще се занимаваме професионално до голяма степен може да определи щастието и удовлетвореността от живота. Затова е интересно да обърнем по-голямо внимание на начина, по който избираме професионалното направление, в което искаме да се развиваме.

Перфектна работа съществува, но тя е различна за всеки човек. Процесът MPS има за цел да помогне на хората да открият идеалната за тях работа. Тази техника е създадена от експерта по позитивна психология и професор в Харвард – Тал Бен-Шахар.

Какво представлява процесът MPS

Преди да създаде процеса, Бен-Шахар се запознава отблизо с концепцията за „поток“, която е представена от Михай Чиксентмихай. Неговата идея разглежда потока като състояние на пълна концентрация, когато умът е напълно погълнат от някакво занимание. В такива случаи, когато човешкото внимание е ангажирано с някаква интересна задача хората изпитва удовлетворени и щастие от заниманието си.

Според психологът и професор от Харвард трябва да търсим такава работа, която е свързана с проекти, които силно да ангажират вниманието ни, за да успеем да влезем в „потока“. Той разработва процеса MPS, който да ни помогне да открием сферата, която ще ни донесе удовлетворение и пълна концентрация.

Процесът MPS включва задаването на 3 въпроса, които да ни помогнат да си изясним коя е най-подходящата за нас професионално сфера:

  • Какво ми дава смисъл? (Meaning)
  • Какво ми доставя удоволствие? (Pleasure)
  • Кои са моите силни страни? (Strengths)

Този процес включва размисъл по 3 важни аспекта, комбинацията между които ще ни донесе отворът на въпроса „Коя е перфектната за мен работа?“.

Смисълът се изразява в намирането на дългосрочна цел, която да преследваме като правим нещо значимо за нас и за хората около нас. По този начин можем да дефинираме нашите ценности, около които да организираме не само професионалния си, но и личния си живот.

Със задаване на втория въпрос се цели всеки човек да определи какво го прави щастлив от професионална гледна точка. Отговорът може да включва всички неща, които ни носят удоволствие. В тази връзка можем да помислим за всички хобита, които ни доставят радост от живота.

Последният въпрос е свързан с определянето на нашите силни страни. Всеки има сфера, в която има по-добри умения. Истината е, че много хора не познават своите силни страни и намират затруднения в определянето им. Ако се вгледаме внимателно в себе си и ежедневието си можем да открием дълъг списък със силни страни, които да развием още повече.

Как да приложим процеса MPS и да намерим перфектната работа

След като съставите своите списъци трябва да ги сравните и да определите, които са общите неща. Определянето на общите елементи ще ви помогне да разберете в кои направления да търсите работа.

Ако например намирате смисъл в помагането на хората, чувствате удовлетворение от това и имате добри комуникационни умения трябва да потърсите сфера, в която може да упражните и трите аспекта като например работа като специалист Човешки ресурси.