Проактивен – най-вероятно вече си прочитал тази дума многократно в обяви за работа и дори си усетил „пазара“ и вече си я вписал в CV-то или мотивационното си писмо? Това така търсено от работодателите качество всъщност малко или много произтича от чувството за принадлежност на всеки служител към компанията. Какво имаме предвид?

Когато служителят се идентифицира с организацията, в която работи и се припознава като истинска част от нея, ще му идва съвсем естествено да разрешава проблеми, преди те да са възникнали, т.е. да поема инициатива. От друга страна служителят, който отива на работа само за да получава едни пари, мисли в доста ограничена рамка и дава само „санитарния“ минимум на работното си място.

Какви служители предпочиташ да имаш? А какъв служител си ти?

3 знака, че в екипа ти няма чувство за принадлежност

Тези 3 признака са почти сигурно доказателство, че на служителите в твоя екип им е все тая какъв е прогресът на фирмата, доколкото това не е обвързано с персоналната им заплата.

  • Ниска мотивация за работа

Екипът ти започва с нежелание всяка по-нова задача? Липсата на мотивация може да произтича пряко от липсата на чувство за принадлежност. А когато нея я няма, служителят се чувства откъснат от работата си и е нормално да не се ангажира особено с нея.

  • Всеки знае какви проблеми има, никой не ги решава

Наблюдаваш как част от служителите в екипа виждат много ясно конкретни проблеми, които могат да бъдат разрешени, но никой не предприема нищо по въпроса? Ако служителят не се чувства овластен или задължен да направи нещо, просто защото… не е негова работа и някой друг ще го свърши, то със сигурност тук липсва принадлежност.

  • Понижаване на цялостния пърформанс в екипа или организацията

Когато екипът ти няма убеждението, че личният му принос има значение за цялостното представяне на организацията, няма да дава най-доброто от себе си. Затова търсените резултати започват да отнемат повече време и усилия и в крайна сметка нито продуктът, нито екипът ви се представят, както ви се иска.

Как служителите ти да се почувстват истинска част от организацията

Никой не иска откъснати служители, които идват без желание на работа. Ето и няколко изпитани методи за подобряване на чувството за принадлежност и естествено ангажиране на екипа с успехите на организацията.

  • Делегирай възможност за вземане на решения на най-ниско ниво

Дай възможност на всяко звено в твоя екип да взема самостоятелни решения, които имат значение за организацията. Когато решенията се вземат твърде високо във веригата, служителите се отдалечават от процеса и започват да стесняват служебния си кръгозор.

Когато даваш отговорности на служителя за конкретен проект и свържеш резултатите от него с персоналния му принос в проекта, възпитаваш чувство за значимост и принадлежност.

  • Дръж екипа си информиран

Дори и най-ниското звено в твоята организация трябва да е наясно с нейната цялостна стратегия, мисия и цели. Това има огромно значение за мотивацията на екипа ти и неговото чувство за принадлежност. Давай информация и за взиманите решения и процесите зад тях, напомняй за приоритетите на компанията и бъди готов да получаваш нови идеи от всички нива. Прозрачността е един от ключовете към истинската ангажираност на екипа.

  • Отворен фийдбек

Дори когато се вземат решения по „високите етажи“, винаги дръж вратата за обратна връзка отворена. Това също ще помогне на служителите да разбират, че мнението им има значение. Създай среда, в която те могат свободно да споделят както положителна, така и отрицателна обратна връзка. Може невинаги да вземаш предвид дадения фийдбек, но е важно винаги гласът им да се чува и да бъде показана ангажираност с тяхното мнение.

След като търсиш решение, вече си стъпка напред. Имплементирай тези методи в организацията си и се погрижи за дългосрочната ангажираност на екипа – успехът в тази насока ще донесе само предимства.