Върховният съд на Съединените щати даде на LinkedIn, която е собственост на Microsoft, още един шанс да се опита да попречи на конкурента си hiQ Labs да събира лични данни от публичните профили в социалната мрежа. Това е практика, за която LinkedIn твърди, че застрашава поверителността на потребителите, предават запознати със случая.

Съдиите отхвърлиха решението на по-ниска инстанция, което забрани на LinkedIn да отказва на hiQ достъп до информация, която членовете на социалната мрежа са направили публично достъпна.

Въпросът е дали компаниите могат да използват федералния закон срещу хакерството, наречен Закон за компютърните измами и злоупотреби, който забранява достъп до компютър без оторизация, за да се блокират конкурентите да събират огромно количество клиентски данни от публичните части на уебсайта.

Съдиите изпратиха спора обратно в Деветия окръжен апелативен съд в Сан Франциско, за да го преразгледа с оглед на решението им от 4 юни, което ограничава поведението, което може да бъде наказателно преследвано по същия закон. В този случай беше установено, че човек не може да бъде виновен за нарушаване на този закон, ако злоупотребява с информация на компютър, до който има разрешение за достъп.

Случаят с LinkedIn подчертава нарастващото значение на личните данни в интернет и способността на компаниите да се възползват от тази информация, като същевременно повдига въпроси кой може да контролира и използва данните на дадено лице и с каква цел.

Развитието на LinkedIn

LinkedIn, която има над 750 млн. членове на платформата си, е казала на hiQ през 2017 г. да спре да събира информация от публичните профили в социалната мрежа или ще понесе отговорност според закона.

От своя страна, hiQ използва данните за продукти, които анализират уменията на служителите или предупреждават работодателите кога биха могли да търсят нова работа. Тя твърди, че LinkedIn е издала предупреждението си по същото време, по което самата LinkedIn е пуснала подобна услуга на тази на hiQ.

Фирмата заведе дело, в което обвинява LinkedIn в антиконкурентно поведение, а през 2017 г. федерален съдия уважи искането ѝ за предварително разпореждане срещу социалната мрежа.

Аргументирайки позицията си, hiQ заяви, че публичните данни трябва да останат публични, а иновациите в интернет не бива да бъдат затруднявани от антиконкурентно съхранение на публична информация от малка група влиятелни компании.

През 2019 г. съдът попречи на LinkedIn да ореже достъпа на hiQ, докато съдебният процес продължаваше, като обяви, че въпросният закон вероятно не се прилага в ситуации, в които не е необходимо разрешение за достъп до данните, които потребителите са направили публично достъпни.

Как реагира LinkedIn на това решение

LinkedIn заяви пред Върховния съд, че софтуерните „ботове“ на hiQ, които могат да събират данни в голям мащаб, много повече от това, което всеки отделен човек би могъл да направи, когато разглежда публични профили.

През април LinkedIn заяви, че някои от публично видимите данни на потребителите са били събрани и публикувани за продажба.