Не веднъж сме се сблъсквали с тестове за интелигентност под една или друга форма. Те са честа практика при кандидатстването за някои работни места и се правят с цел да отчетат до каква степен човек проявява логическо мислене и какъв набор от знания за свата притежава.

Това е стандартното разбиране за интелигентност. Но какво наистина прави един човек интелигентен? Едва ли успешното или не успешното решаване на няколко логически задачи може да определи пълния потенциал за интелигентност, която някой притежава.

Психолозите, които измерват интелигентността се обедняват около идеята за наличието на 4 вида интелигентност:

  • Коефициент на интелигентност (IQ);
  • Емоционален коефициент (EQ);
  • Социален коефициент (SQ);
  • Коефициент на бедствие (AQ).

Всеки един вид има уникални предимства за личността на човек и развива определени качества, които допринасят за по-доброто ориентиране в живота.

Когато за първи път прочетох това се учудих, че нито в училище, нито в университета е ставало на въпрос за развитието на някои от тези 4 вида интелигентност.

Въпреки това, психолозите отчитат развитието на всеки от изброените коефициенти като ключов за развитието на личността, особено в ранна детска възраст. Знанието за различните видове интелигентност може да помогне за по-доброто познаване на силните и слабите страни, които имаме.

Нека разгледаме малко по-подробно всеки един вид и влиянието, което има върху развитието ни като личности.

1. Коефициент на интелигентност (IQ)

Всички сме запознати най-много с коефициента на интелигентност, който представлява мярка за когнитивна интелигентност. За определяне на IQ са включени логическото мислене, критичното мислене, възможността за решаване на проблеми, анализ и синтез на информация, математическите и езикови умения.

Коефициентът на интелигентност може да се развива с годините като се тренират всички изброени аспекти, които го определят. Тази интелигентност е важна за възприемане на рационалното, което ни заобикаля. Високият IQ е от изключително значение в някои професии, които са свързани с критичното мислене и решаването на проблеми.

2. Емоционален коефициент (EQ)

EQ или емоционалната интелигентност измерва способността за поддържане на здравословни отношения с хората около нас, разбиране и управление на собствените емоции, наличието на емпатия, медиаторски умения, развитието на вътрешна мотивация, спазването на границите на другите и поемането на отговорност.

Хората с добре развита емоционална интелигентност се смятат за уравновесени личности, които проявяват емпатия и могат да управляват емоциите си в напрегнати ситуации. Хората с добре развит EQ са способни да „влязат в обувките на другите“.

Тези качества са много ключови за успешното личностно и професионално развитие. В някои професии EQ е много по-важна от IQ.

Развитието на емоционален коефициент на интелигентност при децата е често пренебрегвано от родителите и учителите. Това е причината, поради която много хора изпитват трудности в разпознаването и приемането на собствените емоции или в проявата на емпатия към другите.

3. Социален коефициент (SQ)

Този коефициент измерва способността на човек да се свързва с други хора. В това число се включва умението за създаване на общност и връзки с другите, проявата на толерантност към различните, комуникационни умения и лидерски качества.

Социалният коефициент определя до колко един човек може да се свързва и влияе на други хора. Това е важно качество за практикуването на някои професии. Хората с висок социален коефициент лесно работят с други хора и печелят симпатиите им.

4. Коефициент на бедствие (AQ)

Това е мярка за способността на човек да се справя с трудни и непредвидени ситуации. Качествата, които някой с висок коефициент на бедствие притежава са гъвкавост, адаптивност, поемане на рискове, умение за решаване на проблеми.

Високият AQ е признак, че човек успява да се адаптира към неочаквани ситуации, дори когато те не са в негова полза. Живеейки във времена на постоянни политически, икономически и природни промени прави развитието на този вид интелигентност много важно за воденето на спокоен начин на живот.

Каква е формулата за успех според наличието на 4 вида интелигентност

Психолозите, които изучават 4-те вида интелигентност се опитват да дадат отговор на въпроса кой коефициент има най-голяма тежест за постигане на успех в живота. Изследванията показват, че хора с висок коефициент на EQ и SQ имат по-големи шансове да успяват в живота от тези с висок IQ.

Въпреки това развитието на EQ и SQ се пренебрегва в образователните програми и се набляга повече на увеличаване на IQ. Истината е, че колкото и висок коефициент на интелигентност да имате везните винаги ще натежат в полза на човек, който притежава EQ и SQ.

Емоционалната интелигентност представя характера на човек, а социалната неговата харизма. Това са две ключови мерки, които могат да спечелят сърцата на хората около вас и да ви помогнат да постигнете желания успех.

След като знаем за наличието на 4-те вида интелигентност можем да направим извод, че логиката и знанията, на които ни учат в училище няма да ни спечелят нито най-добрите работни места, нито ще ни осигурят щастлив живота.

Работата за развитието на всеки един вид интелигентност и съвкупността от тях може да донесе много позитиви за израстването ни като личности и намирането на правилния професионален път.