Не, не е съвестта на политиците.

В тази статия няма да говорим за политика, а по-скоро за физика. Но не се притеснявайте, няма да има формули и числа, само ще ви споделим кое всъщност е най-малкото нещо на света.

За щастие градивните частици на елементите вече са открити и днес имаме много по-голяма представа за това как работи света. Знаем, че атомът е изграден от протони и електрони, а самите те са изградени от по-малки елементарни частици.

Ако продължаваме да откриваме по-малки и по-малки градивни елементи обаче, кое е най-малкото, до което можем да достигнем, и има ли въобще такова?

Най-краткото възможно разстояние

Константата на Планк обозначава разстояние от 10-35.

Тъй като числата са безкрайни, можем да си представим и по-малко число, но при дължини, по-малки от тази, законите на физиката се разпадат. За това ще поговорим малко по-надолу.

Константата на Планк е основна за квантовата физика като всъщност има огромна роля в полагането на нейните основи. Тя участва във всички уравнения, които описват явления от квантовата физика.

Открита от Макс Планк, именно тя обозначава най-малкото физически съществуващо разстояние. То е по-малко от най-малката открита елементарна частица – кваркът.

Как знаем, че именно това е най-малката дължина

Ако можем да разделим една дължина на по-малки части, след това да разделим и тях на още по-малки, и така отново и отново…не можем ли всъщност да продължим до безкрайност?

След като преди време хората не са можели да си представят, че света е изграден от толкова малки частици, каквито са атомите, не е ли възможно да продължим да откриваме още по-малки и по-малки частици?

Всъщност, границата вече е открита. Когато в математически изчисления се използват дължини, по-малки от константата на Планк, законите на физиката спират да имат смисъл и никакви изчисления не биха могли да бъдат направени.

Всъщност от това не следва изводът, че това наистина е най-малкото съществуващо разстояние. Истината е, че е възможно все още да не сме открили подходящия модел на изчисление, с които бихме могли да измерваме и разстояния, по-малки от това на константата на Планк.

Колко малко всъщност е най-малкото нещо на света

Ако искате да добиете поне минимална представа колко малка е дължината на константата, ето едно подходящо сравнение:

Представете си, че един атом е голям колкото планетата земя, тогава константата на Планк би била по-малка от топлийката на карфица. Вероятно все още ви е трудно да си представите колко малко точно е това, но истината е, че дори на физиците би им било трудно, затова си улесняват работата, като ползват само числа за обяснение.