Не са редки случаите, в които сме подразнени от разсеяността на някой човек от обкръжението ни. Всеки познава поне един човек (понякога и повече), който вечно витае в облаците, забравя за нещата, които сте му казали или трудно може да остане фокусиран за дълго време.

Преди да определяте този човек от обкръжението ви като такъв, на който не може да се има доверие, трябва да се запознаете със симптомите на синдрома на хиперактивност с дефицит на внимание.

Какво е ADHD и как да го познаем

Според Американската психиатрична асоциация ADHD (от английски Attention Deficit Hyperactivity Disorder) е неврологично състояние, което засяга около 8,4% от децата и 2,5% от възрастните в световен мащаб. Тези цифри обаче едва ли са реалистични, защото броя на хората със синдром на хиперактивност с дефицит на внимание значително нараства през последните години.

При това състояние се наблюдават няколко специфични поведения, които са основните симптоми, с които се диагностицира синдрома.

Сред тях са затруднението за задържане на фокус за по-дълго време, което не трябва да се бърка с обикновената разсеяност. Липсата на фокус при хората със синдрома се изразява в това, че те се разсейват лесно и трудно вникват в дълбочината на разговора. Тези хора имат тенденция да започват проекти и да ги оставят незавършени, поради това, че не могат да останат дълго време фокусирани.

Освен с липсата на фокус, това състояние се характеризира и с наличието на хиперфокус. Човек с ADHD може толкова много да се вглъби в дадена задача и да изключи заобикалящия го свят. Това често може да породи конфликти в отношенията с други хора.

Дезорганизацията и трудностите в управление на времето също са много показателни за синдрома, който обсъждаме. В това число се включват слаборазвитите организационни умения, трудност при определяне на приоритетите, затруднения при управление на задачи, които имат краен срок.

Хората с ADHD се изключително импулсивни и са склонни към тревожни състояния. Импулсивността най-често може да се изрази в нетърпение, избързване с приключването на задачи, покупката на ненужни вещи.

Липсата на мотивация и воля, в комбинация с други симптоми е също показателно състояние за наличието на синдрома на хиперактиност с дефицит на внимание.

Възможно ли е да използвате състоянието във ваша полза

След като описахме симптомите на ADHD картинката едва ли ви изглежда много положителна, особено ако се припознахте в някои от тях. Монетата винаги има две страни и сега следва да разгледаме дали все пак може да извлечете позитиви от синдрома на хиперактивност с дефицит на внимание.

Хората с ADHD често водят хаотичен монолог в главата си, като през мислите им препускат много идеи за кратко време. Именно по този начин мозъкът може да роди креативни идеи и необичайни решения на ежедневни проблеми.

Освен с дефицит на внимание и кратък фокус, това състояние се асоциира и с хиперактивност. Много лесно може да използвате неспирната енергия като я вложите в изпълнението на работни задачи, спорт или други проекти, които имат значение за вашия живот.

Всеки един човек с ADHD е склонен да започва нова задача, докато все още работи по предишната. Тези хора имат изключително добри умения да съчетават изпълнението на няколко задачи, което е ценно качество за днешния забързан начин на живот.

Интуицията също работи с по-бързо темпо при хора със синдрома на хиперактивност и дефицит на внимание. Именно сигналите на интуицията могат да ги водят към взимането на правилни решения. Така без да губят много време в обмисляне и фокусиране върху даден проблем, те винаги успяват да стигнат до креативни решения.

Не на последно място, хората с ADHD успяват да се преборят с перфекционизма. Те приемат нещата с истинските им лица и не се натоварват допълнително с преследването на перфектното. Това им спестява много излишен стрес.