„Мамени сме твърде дълго.“, така много от водещите профсъюзи в Европа обосновават исканията си за повишаване на заплатите тази година, като обещават стачни действия, ако исканията им останат нечути.

165-те милиона работещи хора в еврозоната наблюдават как заплатите им изостават от инфлацията за трета поредна година, въпреки че компаниите постигат печалби, като повишават цените по-бързо от ръста на разходите им.

Сега рекордно високата заетост и повсеместният недостиг на работна ръка дава на служителите рядка възможност и може да им помогне да възвърнат част от изгубената си покупателна способност в последните години. Макар че централните банкери може да им симпатизират, това увеличава проблемите им.

„Част от повишаването на заплатите е разбираемо.“, коментира Йенс Улбрих, главен икономист на Бундесбанк.

„Това е частично наваксване и делът на заплатите в производителността на икономиката не расте. Но тези тенденции показват по-упорита инфлация и по-бавна дезинфлация.“, допълва той, имайки предвид усилията за забавяне на ръста на цените спрямо настоящите 8,5%.

Еднакво ли взимат всички европейци

За служителите в 20-те страни, които споделят еврото, реалното възнаграждение на час намалява с над 7% от началото на 2021 г.

Това, в съчетание с факта, че заетостта е рекордно висока – 3,6 млн. души над връхната точка отпреди пандемията, им дава стабилни основания да настояват за повишаване на заплатите.

Но бързият ръст на заплатите ще навреди на усилията на Европейската централна банка да върне инфлацията към целта от 2% и може да я принуди да задържи лихвите високи за по-дълго време.

Исканията на профсъюзите за компенсации заради последиците от инфлацията в миналото се приемат с особено безпокойство от ръководителите на централните банки, защото т. нар. ретроспективно определяне на заплати обикновено води до по-висока инфлация в по-дългосрочен план.

Примерът на едно летище

Летище Схипхол в Амстердам, където миналото лято бяха отменени хиляди полети, а на пътуващите се налагаше да чакат четири-пет часа, може да бъде нагледен пример за това как служителите упражняват своята власт.

Най-големият профсъюз в Нидерландия FNV договори миналата седмица увеличение на заплатите с 8% за тази година на служителите в Схипхол плюс еднократно заплащане от 2000 евро наред с редица други придобивки.

„Високите корпоративни печалби до голяма степен се изплащат от потребителите, които са изправени пред растящи цени.“, заяви Жозе Кагер от FNV.

„Всичко става по-скъпо, но заплатите изостават. Те изостават отдавна, затова е крайно време работещите хора да получат своя дял.“, допълни той.

„Правим първа крачка, но са нужни още много, за да преобърнем непропорционалния ръст на заплатите в последните години.“, отбеляза Кагер.

Сделката беше постигната, докато Схипхол отново е принудено да намалява трафика под нивата от 2019 г. заради недостиг на служители.