Свикнали сме да възприемаме работното място като една сериозна и високо професионална среда, в каквато използването на хумор може да изглежда доста рисково начинание, особено когато става въпрос за отношенията с високите етажи.

Реални изследвания обаче показват, че хуморът на работното място може да се окаже мощен инструмент за насърчаване на креативността и подобряване на цялостната динамика на екипа. Днес ще разгледаме именно какви могат да бъдат положителните ефекти от инжектирането на малко хумор в професионална среда и какъв тип хумор всъщност е подходящ за нея.

Подходящите шеги могат да направят положителна промяна на работа

И това доказват различни проучвания, провеждани във времето. Изводите от едно от тях показват, че хората, които използват хумор се възприемат от околните като по-уверени и компетентни, в сравнение с онези, които не използват шеги, докато разговарят свободно. Също така хората, които включват леки шеги от време на време е по-вероятно да получат лидерска позиция.

Когато лидерите в едно предприятие пък използват подходящ хумор в подходящото време, това кара работниците и служителите да работят с повече желание и ентусиазъм. Усилието е малко, но ефектът – значим. Изводите сочат, че това допринася и за увеличаване на пълноценността на служителя на работа и му помага да си изгради една психологична среда на безопасност.

Използването на лек и тактичен хумор с клиенти и бизнес партньори пък помага за по-бързо и лесно изграждане на доверие и стабилитет в отношенията.

Всеки хумор ли е подходящ за професионална среда

Специалистите сочат, че най-рисковият хумор на работното място е негативният. Тук се включват прекалено агресивните шеги, постоянните подмятания и подхвърляния по чужд адрес, както и саморазрушителните шеги, наблягащи на самосъжалението като техника за хумор.

Ако искате да си гарантирате успех, по-добре е да оставите този тип хумор извън работното място и да се насочите към по-позитивни тактики за развеселяване на екипа и вкарване на ведра нотка в работния процес.

Използвай шеги, които не са за сметка на околните. Внимавай за различните разбирания и светогледи на хората във фирмата и имай предвид и културните особености и различия. Нека хуморът бъде инклузивен и лишен от вътрешни шеги, които едва ли всички биха могли да разберат. Леката самоирония също е подходящ метод, който може да бъде използван от време на време.

Може да внедриш лек хумор на работа в проблемни ситуации, така че твоят екип да започне да вижда нещата от светлата им страна. Не го използвай обаче, за да замаскираш реалността и изкуствено да смекчиш нещата, защото това може да има положителен ефект върху нагласата, но обратен ефект върху решаването на проблема.

Важно е стремежът ти да не е да се изтъкнеш, а да разведриш настроението на екипа. Тактът, умереността и усетът са първите ти помощници за изграждане на позитивен хумор на работа.