Evroc – шведска стартъп компания – обяви плановете си за изграждане на европейски хипермащабни центрове за данни, които да сложат край на доминацията на чуждестранните продукти, заливащи облачния пазар на континента.

Защо е необходимо да се изградят центрове за данни в Европа

Решението на основателя на компанията е съвсем обяснимо, като се има предвид стойността на разходите при възползване от чуждестранните услуги, опасенията за сигурността на данните и притесненията относно липсата на контрол върху начина на обработването им.

От известно време в Европа се наблюдава повишаваща се нужда от цифров суверенитет именно поради тези съображения. Това дори накара някои от най-големите съхраняващи и обработващи данни компании като Google и Microsoft да положат усилия, за да осигурят повече контрол на потребителите. TikTok пък реши да инвестира значителен ресурс в локализиране на своята инфраструктура.

Освен това в Европа вече има центрове за данни, но те продължават да се контролират от фирми, чиито седалища се намират на хиляди километри извън континента.

Всичко това сякаш естествено води до инвестирането на 15 млн. евро в старта на проекта на Evroc, който има за крайна цел да изгради напълно суверенни хипермащабни центрове за данни, установени на територията на континента и стопанисвани от европейски компании.

Какви действия са предприети дотук

Основаната през 2022 г. Evroc към момента има основната задача да изгради първия пилотен център за данни в региона на Стокхолм идната година. Плановете са до 2028 г. да функционират общо 8 центъра за данни и 3 центъра за софтуерни разработки.

Крайната цел на стартъпа е той да стане създател на първия сигурен, самостоятелен, суверенен и устойчив хипермащабен облак, който да прекрати господството на чуждестранните компании в пазарната ниша.

Първоначалната инвестиция от 15 млн. от поддръжници на Evroc е само малка част от необходимия финансов ресурс. Затова основателят на компанията планира да осигури допълнителни 3 млрд. евро чрез собствен капитал, кредит и различни публични източници за финансиране за реализацията на първите 2 центъра.

Планира се първият център за данни да бъде изграден до 2025 г

Конкретните локации на проектите все още не са уточнени. Предполага се, че първите 2 седалища ще бъдат разпределени между Северна и Южна Европа, а потенциално следващите 6 ще бъдат разпръснати на различни места на територията на Европейския съюз.

Основателят споделя, че локацията ще бъде предмет на избор през следващата година. Решението ще зависи от фактори като достъп до възобновяема енергия, достатъчен брой инженерни експерти и подкрепа от публичните органи. Той си поставя за цел да изгради най-екологичния облак в света, поради което центровете ще гравитират към региони с рентабилна и изобилна възобновяема енергия.