„Финландското чудо“ така е известна образователната система в скандинавската държава, която през последните години все по-често е посочвана за пример. Според изследване на организацията за икономическо сътрудничество и развитие образователната система във Финландия е сред най-ефективните в света, а положителните резултати се изразяват не само в отличните резултати на учениците, но и доброто разпределение на тяхното време.

Учениците във Финландия прекарват най-малко време в учене в сравнение с други държави. Според финландската образователна система има две степени на общообразователно обучение: долен курс – ученици 1 до 6 клас (от 6 до 12 годишна възраст) и горен курс 7 до 9 клас (13-16 годишна възраст).

След завършване на общообразователното обучение младежите могат да постъпят в колеж или могат да продължат образованието си в същото училище.

Какво прави системата толкова успешна: 7 принципа на финландското образование

Финландската образователна система е организирана около 7 принципа, които имат за цел да създадат една приятна и предразполагаща среда, в която всеки ученик може да развие своите индивидуални възможности.

Интересното при финландското образование е, че се насърчават връзките между ученици и учители и не се залага на стандартните начини на изпитване чрез тестове и домашни. Тази организация на обучението, която следва 7 принципа е изключително ефективна и много държави с интерес искат да опознаят „финландското чудо“. А ето ги 7-те стълба, които държат финландската образователна система:

  • Равенство

Равенството се изразява във всички образователни сфери и между всички участници в системата. Според финландското образование няма предмети, които да са по-важни от други. Поради тази причина не се допуска по-задълбочено преподаване на определен предмет за сметка на друг. Учителите имат пълната свобода да преподават материал, който сметнат, че ще е полезен за учениците без от ръководството да ги държат отговорни за това.

Съществува равенство и между учители и родители, но най-важното проявление на този принцип е, че при финландската образователна система няма деление на учениците според тяхното представяне в училище и индивидуалните им заложби.

  • Безплатни придобивки

Освен достъпното образование, „финландското чудо“ осигурява на учениците безплатен обяд, ученически пособия и принадлежности, канцеларски материали, посещения на музеи и екскурзии. Финландия предлага изцяло безплатно общообразователно и висше образование за всеки. По този начин дава един равен старт в живота за всеки свой гражданин.

  • Индивидуалност

Според финландската образователна система трябва да се създаде индивидуален план за всеки ученик, който да отговаря на неговите интереси, заложби и степента, в която усвоява материала. В този план се включват учебници, материали, домашни и начин на оценяване, които да отговарят на персоналното ниво на ученика.

  • Практичност

Във финландското образование не се използват изпити като система за оценяване. Начините за оценяване се избират от учителя и се прилагат според индивидуалните заложби на ученика. Има само един задължителен тест, който се прави след завършване на общообразователната степен.

Друго интересно проявление, което е свързано с практичността е, че в училищата се преподава само това, което ще потрябва на детето в живота. От учебната програма е извадено всички излишно и се набляга на знания и умения, които ще послужат в реалния живот.

  • Доверие

Доверието се изразява във делегирането на отговорност към учителите, че успяват да спазват принципите на образователната система. Във Финландия няма училищни инспектори и проверки. Всеки учител сам избира как да следва образователната система и е свободен да използва метод на преподаване, който сметне за добре според учениците, с които работи.

  • Свободна воля

Финландската образователна система дава шанс на всеки, който иска да учи да го прави. Учителите се опитват да създадат интересна и полезна среда, но по никакъв начин не оказват натиск над учениците, които нямат желание да учат.

При наличието на незаинтересовани деца на тях не им се пишат слаби оценка, а напротив, учителя има задачата да насочи ученика към по-лесна и подходяща за него професионална среда.

  • Самостоятелност

Най-важното според финландците, което децата могат да научат в училище е самостоятелността. Затова образователната система се съсредоточава върху това да помогне на учениците да мислят сами и сами да намират информацията, която им е нужна. Също важна част от училищния живот е развитието на умението на учениците да решават конфликти помежду си.