Частни линейки – използват се по най-различно направление. Обикновено се счита, че те са предназначени за обслужването на всички случаи, които попадат извън графата спешни, макар че имат ресурс да се справят и в наистина извънредни ситуации.

За не мало хора, обаче, все още съществува опасение дали частните линейки наистина покриват същите стандарти, на които отговаря спешната помощ.

С помощта на експертите от частна бърза помощ Emergency.bg ще ви запознаем малко по-обстойно с тази тема и ще си отговорим на въпроса, дали са добре оборудвани линейките в частния сектор.

Частни линейки – да им се доверим ли

Хората изпитват известно недоверие към непознатото и това е съвсем естествено, особено когато става въпрос за човешкото здраве.

И то не за случайни хора, а за нашите най-близки и членове на семейството - съпруг или съпруга, родители, деца, братя и сестри.

Ако попитате хора, които вече са се възползвали от този тип услуга, те най-вероятно ще ви кажат, че тoзи тип помощ несъмнено им е била осигурена отговаряйки на всички критерии, които могат да се очакват. Основно се поставя акцент на следното:

1. Бърза и навременна реакция;

2. Адекватно поведение от страна на медиците;

3. Внимание към болния;

4. Оборудване.

Колко добре са оборудвани линейките

Докато добрата грижа от страна на медиците, които работят като екипи в частните линейки, многократно е потвърждавана, хората вече искат да научат повече за една друга страна от този вид услуга, а именно за оборудването, с което те разполагат и какво се заплаща за него.

Все пак това са въпроси от първостепенно значение, ето защо отговорите им се радват на огромен интерес.

Нека да започнем от там, че частните линейки са оборудвани толкова добре или понякога дори по-добре, отколкото линейките на спешната помощ.

Тъй като този тип транспорт в частния сектор се заплаща, пациентите на практика поддържат с платените от тях такси най-високо качество на оборудването.

По отношение на цените, трябва да се каже, че оборудването в частните линейки е безплатно. Неговото ползване се предлага на разположение на болния човек и на практика със заплатената от него такса, той заплаща за правото си да се възползва от него.

Допълнително удобство представлява добрата осигуреност на частните линейки с най-различни помощни средства.

Колички, носилки и други са в наличност във всяко едно возило, което гарантира, че болният човек ще бъде транспортиран до линейката възможно най-комфортно, след което и до избраното от него лечебно заведение.

Добрата материална подсигуреност на практика допринася за бързото и качествено възстановяване на болните хора, тъй като те получават най-добрата база за това.

По този начин на практика се скъсява времето за лечение, а пациентът получава един старт в процеса на лечение, който в по-късен етап може да е от голямо значение за по-пълноценното му възстановяване.