Живеейки в България много добре знаем, че има значителни разлики между нивата на заплащането, които гражданите на различните държави от ЕС получават. Страната ни стои в дъното на класацията, която разглежда стойността на заплащането.

Въпреки че съществува нормативна наредба на Европейския съюз, с която се посочват индивидуалните условия на труд и трудовите права, които всяка членка трябва да следва, все още се наблюдава голяма разлика между средното възнаграждение, което се заплаща в различни държави от съюза.

Сравнението на заплатите в страните от ЕС изисква разглеждането и анализирането на данни, които посочват средно месечното или годишно възнаграждение, както и разходите за живот в съответната държава.

Кои са държавите, където се заплащат най-високи заплати

Според данни от Евростат на челната позиция за най-добро възнаграждение се нареждат държавите Люксембург, Ирландия, Швеция и Дания. По данни на статистическия портал Statista средната годишна заплата в Люксембург е 72 529 евро, в Швейцария 67 605 евро, Белгия 63 758, Дания 59 405 евро.

Наблюдава се много голяма разлика между възнаграждението, което получават гражданите на тези държави и заплатите, които се плащат на работещите в страните, които се намират на дъното на класация. Това са България 10 300 евро, Унгария 12 600 евро, Румъния 13 000 евро.

Други интересни данни от Statista показват, че все още в някои държави има голяма разлика между заплащането, което получават и мъжете и жените. Най-големия процент е отчетен в Естония – 20.5%, а най-малка е разликата в Люксембург само 0.2%.

Високи заплати – по-скъп живот

Исландия и Люксембург са интересни държави, които можем да разгледаме за пример за наличието на по-високи заплати, по-добър стандарт на живот, но и по-големи средни месечни разходи.

Доброто заплащане в Исландия се дължи на това, че по-голямата част от частния сектор се основава на колективни трудови договори. Въпреки това живота в Исландия си остава един от най-скъпите в целия Европейски съюз. В държавата има постоянно висока инфлация, което стимулира служителите да искат по-висока заплата.

Дания и Ирландия също са страни, които се известни с доброто си заплащане, но също и скъп начин на живот. Това създава много социални програми, които допринасят за стабилност в доходите на гражданите.

Освен начело на класацията за най-високо възнаграждение, Люксембург е държавата и с най-скъп начин на живот. Разходите за храна, наеми и услуги са значително по-скъпи от много други европейски държави.

Важно е да се отбележи, че когато разглеждаме високите заплати трябва да бъдат отчетени и цените на живот и данъчната система в съответната държава. В много случаи високите разходи за наеми, храна, здравеопазване и други основни стоки и услуги могат да окажат влияние върху покупателната способност на хората.