4 основни умения за скоростно професионално развитие

В днешния свят дипломата за завършено образование не е толкова ценна за работодателите, колкото служителите да умеят да развият набор от умения, които ще ги направят по-конкурентно способни. Усвояването на тези умения и качества е от полза за всеки млад човек, който търси себеразвитие и усъвършенстване, което да му помогне да изгради мечтаната кариера.

Много компании преместват фокуса си от наличието на диплома за определено образование към сертификати от курсове за развитието на меки професионални умения. Това е ключово за наемането на работа в някои световни компании.

Според изследователи от Harvard Business School тази тенденция се наблюдава от 2000 година насам и се корени в икономическите промени и трудови тенденции, които започват през този период.

Данни от пазара на труда за периода 2017-2019 година показват, че намаляват изискванията на фирми за определена степен на образование с 46% при набирането на кадри за длъжности със средна квалификация и с 31% за тези с висока квалификация. Сред тези позиции най-засегнати са IT и мениджърските позиции.

Мениджърите и HR специалистите наблюдават дали кандидата за работа има уменията и качествата, които следва да разгледаме. Наличието на всяко едно от тях е предимство за кандидата, което също ще му помогне за скоростно професионално израстване.

Умения за адаптиране

Представителите на поколението Z умеят да се приспособяват много по-бързо към промени в средата, смяна на ежедневните навици и усвояването на нови работни задачи. Умението за адаптиране е изключително важно във времената, в които живеем, защото събитията са непредвидими и само тези, които умеят да грабнат вълната и да се адаптират към промените могат да бъдат конкурентно способни.

Комуникационни способности

Добрите комуникационни умения са от съществено значение във всяка работна среда. В това число се включват активно слушане, възможността за правилно изразяване на мнения и идеи, взаимодействие с различни хора от екипа.

Комуникацията е много важна за професионалното развитие. Умението да представите себе си по най-добрия начин и да комуникират с хора с различен професионален опит може да отвори много врати пред вас.

Умение за решаване на проблеми

Предизвикателствата са част от работата във всяка една сфера. Успешното справяне с тях и качеството за решаване на проблеми са високо ценени умения от много мениджъри. В това умение се включва качества като умението за анализиране на проблеми и ситуации и предлагането на ефективни решения, които ще дадат добри резултати.

Желание за учене и любопитство към света

Най-добрите експерти са тези, които никога не спират да учат. Ключовото за това умение отново е адаптирането, което се изразява в използването на знанията в правилните ситуации. Днес получаването и усвояването на нови знания е изключително достъпно. Достъпът до онлайн курсове, участие в семинари или други форми на обучение е свободен за всеки, който проявява интерес.