Представяте ли си да в съзнанието ви да изникват цветове, когато слушате музика, или пък обратното – да „чувате“ цветове? При някои хора се случва именно това и всъщност явлението е напълно обяснимо.

Нарича се синестезия и означава сливане на различни сетива. При това явление, когато едно сетиво бива раздразнено, то предава това дразнение на друго сетиво и по този начин получавате две различни възприятия от едно дразнение.

Синестезията не представлява заболяване, а генетична даденост, която се появява по наследство. Около 4% от населението демонстрират това състояние.

Твърди се, че явлението се появява по-често при жените, отколкото при мъжете. Някои учени обаче смятат, че жените са по-склонни да обсъждат темата, затова се създава илюзия, че при тях е по-често срещано.

Какво причинява синестезия

Когато става дума за това мозъкът да асоциира цветове със звуци или обратното, обяснението е семпло. Зрителният и слуховият нерв могат частично да се пресичат, поради което когато единият бива раздразнен, дразнението се предава и на другия.

До момента обаче са познати над 80 различни вида синестезия, при които обясненията могат да бъдат най-различни. Възможните комбинации не се ограничават само до петте ни сетива, а могат да бъдат свързани и с когнитивните процеси в мозъка.

Има някои видове когнитивна синестезия, при която например числата биват асоциирани с различни форми. Друг вид синестезия е асоциирането на цветове с вкусове.

Общото обяснение за всички видове е повишена комуникация между различните сензорни региони в мозъка. Синестезията отдавна е обект на изследване от психолози и невролози, за да бъде открито конкретното неврологично обяснение.

Синестезия в изкуството

В музиката синестезията също бива наричана „цветно чуване“ или фотизъм. Редица музиканти са имали синестезия, сред които Вагнер, Лист, Хайдн и други. Въздействието на този феномен има отражение и в творчеството на някои художници.

Самият Ван Гог например в писмата си споделя, че за него звуците притежават определени цветове и някои от тях влияят изключително интензивно на неговите сетива. Това обяснява чувството за движение и живот, което е успял да предаде в своите картини.

Хората, занимаващи се с изкуство могат да развият сетивата си до степен, в която едно явление създава две различни усещания едновременно, дори без да са наследили синестезия. Някои художници като Кандински например са използвали музика, за да получат вдъхновение за своите картини.

Някои съвременни художници се опитват да създават картини, които могат да причинят звукови усещания дори у хора, които не са синестети. До каква степен обаче това се случва зависи от психиката на отделния човек.