Напоследък семейните констелации добиха доста широка популярност в контекста на решаването на проблемите в семейна среда. Все повече хора обсъждат този метод и започват да гледат на констелациите като нов начин за решаване на семейни казуси.

Този метод се основава най-вече на принципите на системната семейна терапия и може да помогне за справяне с родови травми и проблеми. Иновативният терапевтичен подход подобрява възприятието на участниците за семейната ситуации в семейството и им помага да се справят с личностни проблеми и кризи.

Терапевтичният метод на семейните констелации често се използва за справяне с проблеми, свързани с родителите, тъй като връзката ни с нашите родители формира основата на нашата идентичност и емоционално благополучие.

Много хора носят товара на неразрешени проблеми или конфликти с родителите си от детството си, които не отминават дори и в зряла възраст. Тези проблеми са там, дори и ако не го осъзнаваме и оказват голямо влияние на отношенията ни с другите хора и възприятието ни за нас самите.

Семейните констелации осигуряват безопасно и подкрепящо пространство за разкриване и справяне с тези неразрешени проблеми, което позволява излекуване на отношенията с родителите и помирение с тях. Това е една от основните стъпки да започнем да приемаме себе си, което води и до изграждане на по-добри взаимоотношения с хората около нас.

Какво са семейни констелации

Терапевтичния подход на семейните констелации е известен още като системна семейна терапия и представлява водена терапия, която изследва скритите динамики и проблеми в семейството. Според основният принцип, около който е създаден този терапевтичен метод, семействата са взаимосвързани системи. Поради тази причина дисбалансите и неразрешените проблеми от миналото могат да засегнат членовете на семейството през поколения.

Семейните констелации се правят в групова сесия или по време на индивидуална терапия. Констелациите се водят от фасилитатор, чиято задача е да създаде физическо представяне на семейната система, като използва други участници или обекти.

В семейните констелации се използват наблюдения и диалог, което помага на фасилитатора и участниците да изследват отношенията, емоциите и ролите в дадена семейна динамика. Чрез този процес неразрешените, скрити и дори неосъзнавани семейни проблеми излизат на повърхността.

По този начин, чрез прилагане на терапевтичен подход на констелациите, много хора успяват да разберат семейната система на своя род и какво е въздействието ѝ върху техния живот.

Кой създава семейните констелации

Основоположник на терапевтичния метод на констелациите е Берт Хелингер. Немският психотерапевт започва да развива този подход през 70-те години на 20 век. Разработването на метода започва след като Хелингер е изпратен на мисионерска мисия в Южна Африка. Там той се запознава и започва да изучава лечебните ритуали на зулуските племена. В тяхната култура се отдава много значение на семейните родови връзки.

Немският психотерапевт започва да интегрира наученото в своята терапевтична работа и се фокусира върху разрешаването на проблеми в семейните отношения.

Как работят семейните констелации

В метода на работа на семейните констелации се добива добра представа за семейната динамика и за семейните взаимоотношения. Те се изследват чрез групов процес, ръководен от фасилитатор.

Участниците в този процес са членовете на семейството, които избират заместител, който да помогне да се разкрие семейната динамика. Този заместител може да е:

Участници-представители

Това могат да са хора, които се избират за да представят членовете на семейството в констелацията. Те се нареждат в пространството в съответствие с ролята и връзките на тези членове в семейството;

Заместителни обекти

Освен хора, ролята на заместител може да се поеме от някакъв предмет, като например картини, фигури, столове и други подобни. Те се използват вместо хора за заместят символично определени части от семейството или важни елементи от системата;

Подреждане на фигури на пода

Линии, тела, камъни и други обекти, които се използват за маркиране на пространството и взаимоотношенията между различните членове на семейството или системата, също могат да се използват за семейната констелация;

Изображения

Това могат да са снимки, рисунки, някакви символи или схеми, които се използват за представяне на важни хора, събития или взаимоотношения в семейството или системата.

Каква е целта на терапията с констелации

Като форма на терапия, констелацията има за цел да разкрие основните модели и преплитания, които биха могли да са виновни за съществуването на проблеми или конфликти в семейството.

Това е един доста ефикасен холистичен метод да се опознае семейната динамика и предлага възможности за разрешаване на дълготрайни проблеми чрез признаване и адресиране на системни проблеми.

Какви проблеми могат да разрешат семейните констелации

Семейните констелации могат да се използват за изследване на широк спектър от семейни проблеми, включително конфликти във взаимоотношенията между партньорите, сривове в комуникацията, неразрешени травми и други.

Получавайки представа за динамиката между човека и неговите родители, ще може да се работи много по-ефикасно в посока пълното излекуване на минали рани в семейството.

Някои от най-често засяганите проблеми при провеждането на семейни констелации са:

  • Родителски проблеми;
  • Съперничество в семейството;
  • Загуба на близък човек;
  • Семейни тайни;
  • Травма от предците;
  • Осиновяване;
  • Конфликти в смесени семейства;
  • Повтарящи се модели на поведение.

По-здравословни отношения както с брачния партньор, така и с децата ви

Взаимоотношенията с родителите играят важна роля в начина, по който се привързваме и обвързваме с нашите партньори. Проблем с майката или бащата, лесно може да доведе до проблеми в отношенията със съпруга или съпругата.

Семейните констелации могат да помогнат на човека да изследва стиловете на привързаност между неговите родители, да изследва собствените си отношения на привързаност с тях и да се справи с рани, причинени от тези отношения.

Този терапевтичен метод е добра възможност за работа и преосмисляне на моделите между поколенията и поведенческите проблеми, които често са разрушителни за добрите отношения.

Като изваждат тази скрита динамика на светло и позволяват на участниците да проучат алтернативни перспективи и решения, семейните констелации могат да улеснят помирението и личностното израстване в рамките на семейната система.