Регистрация на ООД изисква определени стъпки и формалности, но също така може да се извърши и от разстояние, дори ако поради някаква причина не сте в състояние да присъствате физически в страната (можете да научите повече на TechLex.bg). Ето няколко възможни варианта за регистрация на ООД, ако към момента отсъствате от България:

Регистрация на ООД чрез пълномощник

Можете да назначите адвокат, да упълномощите счетоводител или друг човек, на когото имате доверие като пълномощник, който да представлява вашите интереси и да изпълни необходимите стъпки за регистрацията на ООД от ваше име и за ваша сметка.

Ако изберете за тази цел помощта на адвокат, той може да ви предостави съдействие за подготовка на необходимите документи, подписване на учредителни документи и извършване на необходимите регистрационни процедури.

Има ли някаква разлика в процедурата

Процедурата за регистрация на ООД няма значителни разлики в зависимост от това дали тя е регистрирана от вас лично или сте използвали съдействието на адвокат или упълномощен счетоводител.

Всички лица, които извършват регистрацията на фирми, трябва да спазват абсолютно същите законови изисквания и процедури, определени от българското законодателство.

Важното е, че какъвто и да е професионалистът, когото изберете да ви представлява при регистрацията на фирмата, той трябва да бъде компетентен и добре запознат с процедурите и изискванията.

Уверете се, че този професионалист познава добре законодателството, правилата за регистрация и ви консултира правилно по отношение на избора на правна форма, вноса на начален капитал и други аспекти, свързани с регистрацията на фирма.

Независимо от този избор, най-добре за вас е да проведете подробна консултация с избрания професионалист и да се уверите в неговата квалификация и опит преди да му доверите регистрацията на ООД.

Обсъдете всички детайли около регистрацията на ООД предварително

Преди да изберете адвокат или упълномощен счетоводител, е много важно да проведете подробни консултации и да се уверите, че всички детайли и изисквания са ясни и изговорени предварително.

  • Срокове и изисквания: Уточнете с избрания от вас професионалист какви е са сроковете и изискванията за регистрацията на фирма. Този аспект е от решаващо значение;
  • Хонорар и такси: Обсъдете хонорара или таксите, свързани с регистрацията, предварително и уточнете дали те включват всички необходими услуги;
  • Документация: Поискайте точен списък с документите и информацията, която ще бъде необходима за регистрацията на фирма. Уверете се, че разбирате какво се изисква от вас;
  • Прозрачност: Запитайте професионалиста (адвокат или счетоводител) за всякакви допълнителни разходи или потенциални пречки, които могат да възникнат по време на регистрацията;
  • Комуникация: Уточнете как ще се осъществява комуникацията и как ще бъдете информирани за напредъка на процеса;
  • Референции: Поискайте референции и прегледайте резултатите от предишни работи на професионалиста, преди да го изберете.