Регистрацията на фирма е процес, който не е толкова сложен, колкото повечето хора погрешно считат. Всъщност, ако в миналото сте регистрирани фирма, вероятно вече знаете това.

Сложността идва от там, че се изисква спазването на определена последователност, а и броят на документите е малко по-голям, което има способността да стряска по-неопитните хора.

Избор на правна форма за вашата фирма

Преди всичко останало, трябва внимателно да помислите и да определите какъв вид правна форма ще искате да има вашата фирма. Това може да бъде едноличен търговец (или както го познаваме - ЕТ), ООД, АД, ЕООД и др.

Всяка правна форма има свои специфични изисквания, а също така и своите предимства и недостатъци. Важно е да научите кой вид правна форма е най-подходящ за вас, тъй като това може да варира значително (научете повече в TechLex).

Избор на име за фирмата

При регистрация на фирма трябва да изберете уникално име, което да не бъде вече регистрирано от други фирми и което да бъде лесно за запомняне от вашите клиенти. Важно е да се спрете на нещо, което се асоциира с вас.

Изборът на адрес

Важна част от процеса по регистрация на една фирма е да определите адреса на дружеството. Това е от значение, тъй като именно адресът ще се използва за контакти и регистрация.

Подготовка на устав

Трябва да изготвите устав за вашата фирма, който да съдържа информация за целите и дейностите на фирмата, правата и отговорности на акционерите или собствениците и др.

Създаване на учредителен акт

Едно от важните изисквания е това да създадете учредителен акт, който да включва информация за собствениците, управителите и структурата на фирмата.

Регистрация в търговския регистър - могат ли да ви откажат

На практика, отказите са сравнително редки, но не и невъзможни. Ако получите отказ, то не бива да се отчайвате или тревожите за това. Отказът по правило е съпътстван с инструкция, в която се казва къде сте допуснали грешка или пропуск и кое следва да се коригира.

Нужен ли ни е счетоводител при регистрация на фирма

Спазването на всички регулаторни и законови изисквания ще е много по-лесно за вас ако се обърнете за съдействие към счетоводител. Много счетоводни кантори могат да регистрират фирмата ви безплатно, ако после ще водят счетоводството ви.

Тъй като този тип експерти се занимават с това всеки ден, ще можете да сте спокойни, че фирмата ви спазва всички закони и регулации, включително данъчни, трудови и осигурителни и така нататък.