Според статистика, извадена от анкета, направено от „Фейсбук“, ясно личи, че една на всеки три малки фирми в световен мащаб е била принудена да прибегне до съкращения на работни места през месец май, за да продължи да функционира. Всичко това е заради последствията от коронавирусната пандемия.

Това проучване само разкрива наистина колко силно кризата с COVID-19 е ударила световната икономика.

Малко цифри

Около 26% от малките и средни предприятия по размер, анкетирани от социалната платформа "Фейсбук", в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Световната банка, са заявили, че са били принудени да затворят в периода между януари и май 2020 г. В проучването са участвали повече от 30 000 лидери на малкия бизнес от повече от 50 държави.

Тези размери на анкетата показват, че извадката е доста добра и внушителна, така че може да се заключи някакви мнение по въпроса.

Почти две-трети от бизнесът, който продължи да работи по време на проведеното между 28-и и 31-ви май проучване, се е оплаквал от значително по-ниски продажби през предходните 30 дни в сравнение със същия период година по-рано – през 2019г.

За да се справят с това предизвикателство, което проучването определи като "предизвикателството на живота", една трета от по-малките анкетирани предприятия, които са работили по време на анкетата на "Фейсбук", са заявили, че са намалили техния персонал с над десет човека.

"Пандемията Covid-19 не е просто спешно положение за общественото здраве  - това е и икономическа криза, която удря малкия и средния бизнес изключително силно", се посочва в доклада от проведеното проучване.

Още от анкетираните

Малките и средните фирми с бизнес страница във "Фейсбук" са анкетирани в първата от поредицата шестмесечни аналогични проучвания, насочени към изследване на въздействието на пандемията върху по-малките предприятия, които са в пъти по-предразположени към фатален край от пандемията.

Коронавирусната пандемия пък принуди и правителствата в световен мащаб да наложат по-строги мерки за ограничаване на социалните контакти и блокада през изминалите месеци, като по този начин много от експертите се изказахе, че са осакатили икономическата активност, а някои от икономиките в света са били тикнати в тотална рецесия.

През миналия месец Международният валутен фонд прогнозира официално, че глобалната икономика ще се свие с 4,9% през 2020 г. заради коронавирусната криза.

Според доклада на платформата "Фейсбук", най-силно засегнати са бизнес секторите, насочени директно към потребителите, като около 54% от туристическите агенции и 47% от по-малките фирми, работещи в сферата на хотелиерството и събитийния мениджмънт, са заявили, че са били тотално затворени и са седели без никаква работа в момента, в който се е провеждало проучването.

Бизнесът, ръководен от жени, е бил затворен в по-голям степен по време на това проучване, отколкото този, ръководен от мъже, което говори и за начина, по който двата пола разглеждат ситуацията с опасната зараза.

"Не само, че по-голяма част от ръководения от жени бизнес управлява микропредприятия без служители, но ръководените от жени малки и средни фирми също така са концентрирани в секторите, които са най-силно засегнати от противоепидемичните ограничителни мерки", отчита проучването, проведено от "Фейсбук".