Всяка материя на света трепти, в това число и човешкото тяло. Естествено е, че вибрациите, излъчвани от различни източници, си влияят, макар и ние да не го усещаме. Музиката също представлява вибраци – трептения на звуковата вълна, които взаимодействат с нашето тяло по определен начин.

До каква степен обаче звуковата вълна ни влияе? Дали просто възприемаме тези трептения и ги преобразуваме в звук, или има по-дълбок ефект върху нашата психика?

Някои теории стигат дотам, че твърдят, че определена звукова честота е била използвана от нацистите с цел манипулация на човешкото съзнание.

В тази статия ще разгледаме именно тази конспиративна теория и ще проверим дали е мит или истина.

Кога и как се променя честотата на която се настройват оркестрите

Музикалните инструменти в един оркестър трябва да бъдат настроени на една и съща честота, която с годините се е променяла. Всички инструменти се настройват по тона Ла, който може да трепти в приблизителния диапазон между 415 и 470 Hz.

В различните времеви периоди е била приемана различна честота на тона Ла, според която оркестрите да се настройват, но в един момент общоприет стандарт става 440 Hz за тона Ла.

Различни източници посочват различни периоди, в които това е станало, но някои от тях твърдят, че това е станало през 1939 и отговорен за това е Йозеф Гьобелс, министърът на пропагандата в нацистка Германия.

Какъв е проблемът с 440 HZ

Из множество статии в интернет ще срещнете твърденията, че честотата от 432 HZ е честотата на природата и когато слушаме музика с тази честота, нашите собствени вибрации започват да резонират с нея. Някои статии дори споменават, че тази честота е „естествената космическа вибрация на Вселената“, каквото и да значи израза.

Тези източници твърдят също, че честотата от 440 HZ влияе негативно на мозъка, като ни прави по-напрегнати, раздразнителни и агресивни, освен това може да се използва за манипулация на съзнанието.

Същите тези източници твърдят, че именно Гьобелс е установил тази честота за настройването на оркестрите.

Мит или истина е теорията

Дебатите по темата продължават до ден днешен, а оркестрите по света продължават да настройват инструментите си според Ла, трептящо на 440 HZ.

Съществуват множество митове, свързани с честотите 432 и 440 HZ, които научни трудове опровергават.

Истината е, че през 1939 в Лондон е проведена международна конференция с цел да се въведе единен стандарт за честотата на настройването на инструментите. В различните държави честотата е била различна, като е гравитирала около 440 HZ, поради което тази честота е избрана като обединяваща.