Клиа тестът представлява хемилуминисцентен метод за установяване на наличието на IgM и IgG антитела в организма на потенциално заразен от COVID-19. Този тест предоставя на света пореден вектор чрез, който може да следи за наличието, развитието и поведението на заразата-феномен.

Какво представят Клиа тестовете

Клиа тестът, както и други като бързия и Елайза тестовете, са методи за установяване на антигените IgM и IgG, които са специфично свързани с текущото наличие или преминалото такова на COVID-19.

Той е хемилуминисцентен метод, което ще рече, че е метод, който разчита на кръвна проба от потенциален пациент, след което пробата бива изложена на катализатори, които „просветват” пробата, а това установява наличието на гореспоменатите маркери.

Предимствата на този вид тестове

Както е и при другите антигенни тестове, Клиа тест разчита на кръвна проба за откриването на маркерите IgM и IgG, като те са индикация за конкретни етапи на развитието или наличието на заразата.

Предимството на Клиа метода е това, че е почти толкова бърз като Бързия тест, и също толкова надежден като Елайза (ELISA) тестовете.

Употребата на Клиа тест значително намалява натоварването над лабораторната логистика в страната и предоставя надеждна информация на потенциално заразените. Такива тестове са налични в държавни лаборатории, както и в частни такива, където също се извършват подобни изследвания.

Какво трябва да знаете за IgМ и IgG маркерите

Както стана ясно, тези маркери са индикация за реакция на имунната система и наличието на конкретни антигени в организма.

IgG антителата се намират по-рано в организма като те са индикация за все още налични антигени, които биха провокирали реакция от страна на антителата с този маркер.

С наличието на IgG става ясно, дали човек е потенциално заразен индивид, а при позитивен тест е препоръчително да се направи PCR тест, който директно идентифицира РНК маркерите на заразата. IgM антителата могат да се засекат в организма за по-продължителен период от време, като тяхното наличие е индикация за преминала зараза.

Това е реакция на организма, която показва на изследователите дали човекът вече е „прекарал” болестта и как е реагирала неговата имунна система.

Ако желаете да се снабдите с подобен тест, можете да потърсите Ena1111.bg, които в партньорство с лаборатории Кандиларов, могат да ви предложат компетентно отношение по въпроса, като ще ви асистират с провеждане на Клиа тестът и последвало консултиране.

Подобни тестове са важна част от борбата с напастта Covid-19, тъй като дават както на специалистите, така и на общото население способ за справяне, а психологичният фактор на сигурност определено дава отражение на здравето.