Изчисляването на кучешките години в съотношение с човешките винаги е будело голям интерес, тъй като всички ние бихме искали да разберем по-добре нашите четирикраки космати любимци.

 

Вероятно всеки от нас поне веднъж е чувал за прословутото твърдение, че една човешка година е равна на седем кучешки.

 

Да се изчисли възрастта на кучето обаче, се оказва доста по-сложен процес от просто умножаване на кучешките години по седем, въпреки широкото разпространение на този метод на калкулация.

 

В действителност, този подход не отразява адекватно различията в растежа и стареенето на кучетата в съотношение с хората в различните етапи от техния живот.

Съотношението 1 към 7: Мит или реалност

Традиционната формула, според която една кучешка година се равнява на седем човешки години може и да има зрънце истина, но е изключително опростена и не съответства точно на реалността.

 

Тази формула не взема под внимание различията в размера и породата на кучетата, както и различния темп на стареене в различните етапи от живота на кучето в сравнение с двукраките му стопани.

По-точен метод за изчисляване

По-точен метод за изчисляване на кучешките години спрямо човешките би следвало да отчита, че кучетата стареят много по-бързо през първите две години от живота си, а след това темпът на стареене значително се забавя.

 

Много от ветеринарите и специалистите по кучешко здраве в Западна Европа и САЩ препоръчват като много по-точна следната формула за изчисление:

  • Първата година от живота на кучето се равнява най-точно на около 15 човешки години;
  • Втората година от живота на кучета се равнява на около 9 човешки години;
  • След втората година обаче, всяка следваща година на кучето се равнява на средно около 4 до 5 човешки години.

Влияние на размера и породата на кучето

Размерът и породата на кучето също играят важна роля в изчисляването на кучешките години:

  • Малки породи: Кучета от малки породи обикновено живеят по-дълго и стареят по-бавно след първоначалния бърз растеж;
  • Средни породи: Средните породи имат междинен темп на стареене;
  • Големи породи: Кучета от големи породи обикновено имат по-кратък живот и стареят по-бързо след първите две години.

Какви са плюсовете да разбираме толкова добре кучешката възраст

Основният плюс на по-доброто разбиране на възрастта на кучето в човешки години би могло да помогне изключително много на собствениците да осигурят по-добра грижа на домашния си любимец.

 

И действително, най-добрата грижа е тази, която наистина е съобразена с възрастовите нужди на животното и ги отчита правилно.

 

Едно такова познаване на възрастта на животното може да насърчи стопаните да проявят по-голямо постоянство в посещенията при ветеринаря на своето куче с напредване на възрастта му и да полагат по-добри превантивни грижи.

 

Друго предимство на правилното разбиране на възрастта е това, че по този начин могат да се осмислят по-добре и някои промени в поведението на кучето. Така собствениците ще могат да приемат възрастовите изменения в четирикракия любимец с повече информираност и проява на емпатия.

Изчисленията на възрастта при кучетата си имат и своите минуси

Формулите, независимо колко се работи по тях, все пак опростяват сложния процес на стареене на кучетата и не отчитат всички индивидуални фактори.

 

Освен това, голямото разнообразие в породите и техните специфични здравни проблеми не се отразява адекватно в една единствена формула, тъй като между отделните породи кучета различията могат да са драматично големи.

 

Всеки индивид е различен, и макар породата и размерът да дават известни насоки, индивидуалните здравни и генетични фактори също играят значителна роля, като разлики може да има дори и между представители на едно котило.

Защо тогава методът 1:7 е толкова популярен

Съотношението 1:7 е много популярно, просто защото лесно за запомняне и опростява нещата до едно ниво, което е лесно за възприемане от абсолютно всеки.

 

То не предоставя точна представа за реалното стареене на кучетата, макар че дава ориентировъчна представа за средната продължителност на живота при някои породи.

 

По-усъвършенствани методи, които отчитат първоначалния бърз растеж и последващото забавяне на стареенето, както и влиянието на размера и породата, са съответно много по-точни.

 

А на въпроса дали е нужно да познавате възрастта на кучето си толкова добре, бихме отговорили, че всяко нещо, което може да помогне да се грижите за кучето си по-качествено, наистина си заслужава.