От американския технологичен гигант Google се похвалиха със създаването на първия в света квантов компютър.

Според тях, този компютър ще разполага с възможности за изчисляване и решаване на проблем далеч надвишаващи възможностите на най-мощните суперкомпютри, с които човечеството разполага към този момент.

Според информация от доклад, изготвен от изследователите на Google и публикуван в сайта на НАСА, но впоследствие свален, процесорът на новото изобретение може да обработва изчисления в рамките на 3 минути и 20 секунди, като за същите изчисления на суперкомпютъра Summit (който е и най-напредналият от своя вид към момента) ще са нужни приблизително 10 000 години.

Изследователите, занимаващи се с квантовия компютър, твърдят че това представлява „квантово превъзходство“ или с по-прости думи – извършените изчисления, на които квантовите компютри са способни и които са били напълно невъзможни до този момент.

В доклада се уточнява още, че драматичният скок във възможностите, свързан с ускорението на дотук известните класически алгоритми, ще позволи експериментално да се реализира въпросното квантово превъзходство.

„Доколкото ни е известно, този експеримент ще отбележи първото изчисление, което ще бъде извършено само на квантов процесор“, се отбелязва в доклада.

Естествено, компютърът се намира в много начален етап, поради което системата ще има възможност да извърши само едно високотехнологично изчисление – за решаване на по-обемни и мащабни практически проблеми, посредством употребата на квантови машини, ще са нужни години и дори десетилетия на разработки.

За момента прототипите на квантовите компютри могат единствено да изпълняват задачи, които извършват и стандартните компютри, с разликата, че са значително по-бързи.

Друг интересен доклад на Boston Consulting Group, издаден през ноември миналата година, разсъждава по темата за квантовите компютри и твърди, че те могат да предоставят редица нови възможности и дори да постигнат революция в области като химия, криптография, изкуствен интелект и машинно обучение.

За по-напредналите в компютърните и изчислителни системи ще обясним накратко по какъв начин функционират самите квантови компютри.

Класическите компютри разполагат с основни бинарни системи, които в същността си представляват или нули, или единици. Чрез тези бинарни системи компютрите обработват информацията последователно, следвайки зададения модел.

Квантовите компютри, от друга страна, разполагат с така наречените квантови кубове или битове, които могат едновременно да представляват както нулите, така и единиците.

Това позволява на тези компютри да обработват неимоверно голямо количество информация наведнъж.