Европарламентът гласува първото законодателство, което има за цел да определи регулации над използването на изкуствен интелект. С тези действия Европейските държави се опитват да определят правила, които да управляват използването на изкуствения интелект и неговото влияние.

Тази седмица Европейският парламент направи очаквана крачка към създаването на проектозакон, който ще влезе в сила през следващите две години и има за цел да предложи временни решения за рисковете от бързо разрастващото се влияние на технологиите, които си служат с изкуствен интелект.

Проектът се нарича „Закон за изкуствения интелект“ и има за цел сериозно да ограничи използването на софтуери, които си служат с AI. Това се отнася особено за тези технологии, които предлагат лицево разпознаване в обществени пространства.

В мерките, които са предприети в новогласувания закон се предвиждат и изисквания към създателите на ChatGPT на OpenAI за осигуряване на по-добра прозрачност и информация относно данните, които се използват от чатбота.

Какви регулации са предвидени от Закона за изкуствения интелект

Гласуването на проектозакона не се размина без дебати относно някои от предвидените регулации. Една от основните теми, която поради дълбоки обсъждания е използването на системи за лицево разпознаване.

ЕП гласува за налагането на забрана на използването на технологията за лицево разпознаване в реално време. Все пак дискусията остава отворена и на преден план стои въпроса дали трябва да се правят изключения от тази забрана във връзка с националната сигурност.

Друга важна регулация, която се предвижда от закона е забраната компаниите да събират биометрични данни от социалните мрежи с цел създаване на бази данни, с които да си служи изкуствения интелект.

В проектозакона също е предвидена класификация на високорисковите AI системи. В този списък са включени технологии, които по мнение на членовете на ЕП могат да причинят заплаха за здравето, безопасността, основните права или правото на свободен избор.

Какво е бъдещето на проектозакона

Очаква се този проектозакон да бъде приет до края на месеца. За целта окончателните условия и регулации ще бъдат договорени между Европейския парламент, Съветът на Европа и Европейската комисия.

След приемането на закона се предвижда гратисен период от две години, който ще позовали на засегнатите страни да организират своята работа и да започнат да се съобразяват с разпоредбите.

Въпреки развитието по въпроса с регулациите към изкуствения интелект, Европейската комисия се опитва да създаде доброволна уговорка между технологичките компании, който предвижда тяхното съгласие с необвързани принципи за прозрачност и отчетност. Според Европейската комисия това може да е временно решение за надзор над изкуствения интелект докато проектозакона влезе в сила.