Случвало ли ви се е да спорите с човек, който очевидно е невеж по темата, но същевременно е уверен в превъзходството на аргументите си и яростно ги защитава?

Това явление именно описва ефектът на Дънинг и Крюгер.

Този ефект можем да наблюдаме интензивно и в социалните мрежи, където хората коментират с патоса на експерти с дългогодишен опит, докато за по-запознатите с темата е видно, че в аргументацията им има огромни кратери.

Най-големият проблем всъщност е това, че вместо да ги направи неуверени, некомпетентността не позволява на хората да осъзнаят собственото си невежество. По тази причина тя ги прави още по-уверени и им позволява да се бият в гърдите, вместо да променят мирогледа си.

Обратното също важи - когато един човек има обширни познания, той ще подлага всяко нещо на съмнение, включително самия себе си.

Какви са последствията от ефекта на Дънинг и Крюгер

Хората, при които се наблюдава този ефект, нямат реалистична самооценка. При нормалните хора има баланс в самооценката - те не подценяват себе си прекалено много, но и не си приписват качества, които не притежават.

В дадени моменти самооценката ни може да спадне или да се повиши, но не би достигнала нереалистични нива, освен ако не страдаме от този ефект.

Невежите индивиди парадоксално изпитват чувство за превъзходство и по никакъв начин не биха могли да повярват в идеята, че те самите са невежи.

Понякога се случва човек, който гледа отстрани как някой си върши работата, да започне да го поучава и да твърди, че той е наясно как именно трябва да се извърши тази работа. Човекът обаче не е направил усилие сам да пробва и не се е сблъскал с факта, че има толкова много неща, които трябва да научи, преди да е способен да извършва работата.

Поради тази причина той изпитва увереност в своята илюзорна компетентност.

Истината е, че всички ние сме невежи по отношение на сфера на дейност, която не познаваме добре. Именно затова трябва да се стремим да не мислим, че разбираме повече от някого с опит, защото така самите ние изграждаме нереалистични представи за себе си.

Кои са Дънинг и Крюгер

Дейвид Дънинг и Джъстин Крюгер са двама изследователи в сферата на психологията, които изследват когнитивната склонност, по-късно наречена “Ефект на Дънинг-Крюгер”. Те описват това когнитивно изкривяване в книга, която издават през 1999.

Тогава тезата им бива приета с ирония, така, сякаш откритието по-скоро забавлява, отколкото да има някаква научна стойност. Поради тази причина те получават “антинобелова награда”.

И все пак, това явление е факт, който присъства в общуването и можем да видим навсякъде около нас.

Поради тази причина то продължава да бъде обект на интерес от изследователите на когнитивната наука до ден днешен.